Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Beth sydd yn y cwrs a sut mae ei ddefnyddio?

Ffigur 1

Mae Beth amdana i? yn cynnwys cymysgedd o fyfyrdod personol, syniadau am sut rydym yn dysgu o fyfyrio a gweithgareddau i chi roi cynnig arnynt eich hun.

Mae'n cynnwys astudiaethau achos o ofalwyr â llawer o wahanol brofiadau o gyflogaeth, addysg a gofalu. Mae'r astudiaethau achos hyn yn tynnu sylw at amrywiaeth o deithiau personol ac yn ystyried yr amgylchiadau a'r problemau a wynebir o ganlyniad i'w rôl ofalu.

Ceir pum sesiwn o fewn y cwrs sy'n cynnwys amrywiaeth o weithgareddau i'ch helpu i fyfyrio ar y canlynol:

Ym mhob un o'r pum sesiwn, fe'ch gwahoddir i gymharu eich profiadau chi â'r rhai a ddangosir a rhoi cynnig ar y tasgau unigol. Bydd pob adran yn cymryd tua awr i'w chwblhau.

Hefyd, ceir adran Rhagor o wybodaeth ar ddiwedd y cwrs, sydd â dolenni gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer rhagor o adnoddau a chymorth.