Grid List Results: 137 items
Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Entrepreneuriaeth Gwledig yng Nghymru

Beth yw'r materion pwysig i'w hystyried wrth ddechrau neu redeg busnes bach mewn amgylchedd gwledig? Bydd yr uned astudio hon yn eich cyflwyno i rai syniadau a modelau a fydd yn eich helpu i weithio allan yr hyn rydych am ei wneud gyda'ch syniad busnes ac ystyried effaith byw mewn lleoliad gwledig.

Free course
30 hrs
Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Pwysigrwydd sgiliau rhyngbersonol

Er mwyn llwyddo fel rheolwr, mae angen sgiliau rhyngbersonol da arnoch, mae angen i chi ddeall sut i ymdrin â phobl eraill. Bydd yr uned hon yn eich helpu i feithrin ymwybyddiaeth o'ch sgiliau ac i ddeall y gall ymwybyddiaeth o sgiliau rhyngbersonol pobl eraill fod o gymorth mawr i ni wrth ymdrin â'r tasgau gwaith rydym yn gyfrifol ...

Free course
3 hrs
Introduction to bookkeeping and accounting free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Introduction to bookkeeping and accounting

Learn about the essential numerical skills required for accounting and bookkeeping. This free course, Introduction to bookkeeping and accounting, explains the fundamental rules of double-entry bookkeeping and how they are used to produce the balance sheet and the profit and loss account.

Free course
8 hrs
Effective communication in the workplace free course icon level 1: introductory icon Badge icon

Money & Business

Effective communication in the workplace

This free course, Effective communication in the workplace, explores the importance of communication as a skill in the workplace. It aims to increase your understanding of communication skills and to help you to consider how your communication could be perceived by others. You'll cover areas such as verbal and non-verbal communication, written ...

Free course
24 hrs
Leadership challenges in turbulent times free course icon level 2: intermediate icon

Money & Business

Leadership challenges in turbulent times

Welcome to Leadership challenges in turbulent times, a free course offered by the Open University. We are excited to join you on your journey to explore leadership in the turbulent times that we live in.

Free course
6 hrs
Collaborative leadership in voluntary organisations free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Collaborative leadership in voluntary organisations

This free course, Collaborative leadership in voluntary organisations, will help you to reflect on and develop collaborative leadership practices that will make a difference. The course is aimed at people who work within voluntary organisations as paid staff or as volunteers or for people who work regularly with voluntary organisations, such as ...

Free course
24 hrs
Developing leadership practice in voluntary organisations free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Developing leadership practice in voluntary organisations

This free course, Developing leadership practice in voluntary organisations, provides an opportunity for people who work within voluntary organisations, as paid employees or staff, to develop energetic, practical and thoughtful leadership practice.

Free course
15 hrs
Розуміння проблем психічного здоров'я free course icon level 2: intermediate icon

Health, Sports & Psychology

Розуміння проблем психічного здоров'я

За останнє століття відбулися радикальні зміни у реакції на людей, які мають проблеми з психічним здоров’ям. У цьому безкоштовному курсі «Осмислення проблем психічного здоров’я» ви дізнаєтесь про те, як ключові погляди в цій галузі сприяли осмисленню проблем психічного здоров’я людини. Безпосередньо пов’язуючи основні точки зору з тематичним ...

Free course
10 hrs
Making sense of mental health problems free course icon level 2: intermediate icon

Health, Sports & Psychology

Making sense of mental health problems

Over the past century there has been a radical shift in responses to people who experience mental health problems. In this free course, Making sense of mental health problems, you will learn about how key perspectives in the field have made sense of mental health problems. By directly relating key perspectives to a case study, you will reflect ...

Free course
10 hrs
Exploring issues in women's health free course icon level 2: intermediate icon

Health, Sports & Psychology

Exploring issues in women's health

This free course, Exploring issues in women's health, will introduce social model approaches to health and wellbeing, which take as their starting point not the scientific context of the body, but the social context in which women live. The focus is on women and the impact of social and cultural factors on women's health. The course touches...

Free course
3 hrs
Entrepreneurship – from ideas to reality free course icon level 2: intermediate icon Badge icon

Money & Business

Entrepreneurship – from ideas to reality

This free course, Entrepreneurship: from ideas to reality, is about starting and running your own business. Using case studies it will take you through the decisions from generating initial ideas through to deciding what you will do and how to establish your business and grow it. It will guide you through business models, funding options, ...

Free course
24 hrs
Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi free course icon level 1: introductory icon

Money & Business

Defnyddio gwaith gwirfoddol i gamu ymlaen yn y farchnad swyddi

Mae'r cwrs hon yn ystyried i sut y gall ymgymryd â gwaith gwirfoddol wella eich cyfleoedd cyflogaeth.

Free course
12 hrs