Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
OpenLearn Cymru Wales
Cynnwys nodedig
Cyrsiau am ddim
Holl gynnwys

OpenLearn Cymru ewch â'ch dysgu ymhellach

Diweddarwyd Dydd Mercher, 29 Ebrill 2020
Gallwch symud ymlaen o ddysgu anffurfiol am ddim i astudio’n ffurfiol gyda chyrsiau prifysgol sy’n arwain at gymwysterau proffesiynol.

Mae'r dudalen hon dros 8 oed. Byddwch yn ymwybodol oherwydd bod amser wedi mynd heibio, gall y wybodaeth a roddir ar y dudalen hon fod wedi dyddio neu fod yn anghywir, ac mae'n bosibl na fydd y safbwyntiau neu'r barnau a fynegir yn berthnasol mwyach. Mae'n bosibl na fydd rhai elfennau technegol, megis deunydd clywedol a gweledol a chyfryngau rhyngweithiol yn gweithio bellach. Am fwy o fanylion, gweler sut rydym yn delio â chynnwys hŷn.

Addysg Uwch yng Nghymru

Cliciwch isod i gael mwy o wybodaeth am ddarpariaeth Gymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

Ewch i chwilotydd cyrsiau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn gorff cenedlaethol sy’n chwarae rhan allweddol mewn cynllunio, cefnogi a datblygu addysg ac ysgoloriaethau cyfrwng Cymraeg ym mhrifysgolion Cymru.

Astudio gyda’r Brifysgol Agored

Meddwl am astudio gyda’r Brifysgol Agored? Nid chi yw’r unig un. Mae miloedd o ddysgwyr wedi profi ansawdd ein darpariaeth anffurfiol, am ddim ac wedi mynd ymlaen i astudio yn y Brifysgol Agored.

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw hoff brifysgol Cymru - rydym wedi dod i’r brig o ran boddhad myfyrwyr yn yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol am naw mlynedd yn olynol.

Ni yw’r darparwr addysg uwch rhan amser mwyaf yng Nghymru. Dysgwch fwy am y Brifysgol Agored yng Nghymru a phorwch trwy ein dewis llawn o gyrsiau a chymwysterau www.open.ac.uk/courses

Mwy o gyrsiau am ddim yn Gymraeg

Ewch i Y Porth – y prif lwyfan ar gyfer darparu a rheoli darpariaeth cyfrwng Cymraeg i fyfyrwyr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Datblygwyd yr adnoddau addysgol ar y Porth gan staff dysgu’r prifysgolion yng Nghymru.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?