Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 1 awr

Bywyd y tu hwnt i'r Ddaear: Y Ddadl Fawr

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 15 Chwefror 2022

Mae panel o arbenigwyr Y Brifysgol Agored yn mynd benben â'i gilydd i drafod a yw bywyd yn fwy tebygol ar y blaned Mawrth neu ar leuadau rhewllyd y planedau nwy.

Mae'r ddadl hon yn ddelfrydol i'r rhai sy'n chwilfrydig ynglŷn â ph'un a ydym ar ein pen ein hunain yn y bydysawd ai peidio, i'r rhai sy'n astudio gwyddoniaeth ar lefel Safon Uwch neu yn y brifysgol, neu i unrhyw rai sydd â diddordeb mewn gwyddoniaeth.


Trawsgrifiad


Cynhaliwyd y ddadl ddydd Iau 25 Tachwedd 2021 fel rhan o gyfres o ddigwyddiadau SgyrsiauAgored a gynhelir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Darllenwch fwy isod am arbenigwyr y Brifysgol Agored a gymerodd ran.


Tîm Y Lleuadau Rhewllyd


Prof. Karen-Olsson-Francis

Yr Athro Karen-Olsson-Francis
Cyfarwyddwr, AstrobiologyOU

Microbiolegydd yw Karen ac mae ei gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar fywyd ar yr eithafion. Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn micro-organebau sy'n byw mewn amgylcheddau eithafol, gan gynnwys yr Orsaf Ofod Ryngwladol, ac amgylcheddau daearol sy'n analogau ar gyfer lleoliadau allfydol.

Dr. Mark Fox Powell

Dr. Mark Fox Powell
Cymrawd Ymchwil, AstrobiologyOU

Geocemegydd planedau yw Mark ac mae ei waith ymchwil yn canolbwyntio ar gefnforoedd y lleuadau rhewllyd ar gyrion cysawd yr haul, fel Europa a Ganymede (lleuadau Iau) ac Enceladus a Titan (Sadwrn), sef amgylcheddau a all gynnal bywyd heddiw o bosibl. Mae'n gwneud gwaith labordy a gwaith maes er mwyn ceisio gweld sut y gall cemeg forol a micro-organebau gael eu trosglwyddo o'r cefnforoedd i'r arwyneb rhewllyd.


Tîm Mawrth


Dr. Susanne P. Schwenzer

Dr. Susanne P. Schwenzer
Cyfarwyddwr Cyswllt, AstrobiologyOU

Mwynolegydd yw Susanne, ac mae'n astudio rhyngweithiadau creigiau anweddol gan gynnwys nwyon nobl, methan ac adweithiadau rhwng dŵr a chreigiau. Prif darged ei gwaith ymchwil yw Mawrth, ac mae'n aelod o dîm Gwyddor Labordy Mawrth NASA.

Dr. Peter Fawdon

Dr. Peter Fawdon
Cymrawd Ymchwil Aurora Asiantaeth Ofod y DU

Daearegydd planedau yw Peter ac mae'n defnyddio technegau synhwyro o bell a GIS i archwilio arwynebau planedau. Mae ei waith yn cynnwys ymchwilio i gyd-destun daearegol lleoedd ar y blaned Mawrth sydd fwyaf tebygol o fod wedi gallu cynnal bywyd yn y gorffennol pell. Mae'n arwain gwaith nodweddu daearegol ar Oxia Planum, sef safle glanio cerbyd fforio ExoMars 2022.


Cadeirydd y ddadl


Dr. Victoria Pearson

Dr. Victoria Pearson
Cyfarwyddwr Cyswllt, AstrobiologyOU

Gwyddonydd planedau yw Vic. Mae ganddi ddiddordeb arbennig yn nharddiad moleciwlau organig yn y gofod, a'u rôl yn nharddiad bywyd ar y Ddaear a chyrff planedol eraill. Mae hyn yn cynnwys meteorynnau, asteroidau a lleuadau rhewllyd ar gyrion cysawd yr haul.


Mwy o wybodaeth am AstrobiologyOU

AstrobiologyOU logo

Grŵp ymchwil amlddisgyblaethol yn Y Brifysgol Agored yw AstrobiologyOU. Mae'r grŵp yn cydweithio i fynd i'r afael â heriau gwyddonol, heriau ym maes llywodraethu a heriau moesegol sy'n gysylltiedig â datblygu astrobioleg a theithiau cysylltiedig i archwilio'r gofod; gan sicrhau manteision cymdeithasol a chynaliadwyedd ar yr un pryd.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y grŵp ymchwil yma.


Dysgwch fwy gydag OpenLearnOpenTalks logo / logo Sgwrs Agored.

Cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw SgyrsiauAgored. Nod SgyrsiauAgored yw ennyn diddordeb y cyhoedd yn ymchwil Y Brifysgol Agored a gwneud gwaith academyddion yn ysbrydoledig ac yn hygyrch i gymunedau yng Nghymru. Mae hyn yn cefnogi nodau'r sefydliad o wneud addysg yn agored i bawb ac mae'n cefnogi gwaith ehangach Y Brifysgol Agored i greu Cymru wybodus, ymgysylltiol a ffyniannus. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau SgyrsiauAgored sydd ar ddod, gallwch ymuno â'n rhestr bostio neu ein dilyn ar Facebook, Twitter neu LinkedIn.


 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?