• Fideo
  • 1 awr

Bywyd ac oes Cyril Lakin

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 30 Tachwedd 2021
Mae stori Cyril Lakin, cyn-olygydd llenyddol y Daily Telegraph a'r Sunday Times yn ystod y 1930au, darlledwr y BBC yn ystod y Blitz, ac Aelod Seneddol yn ystod y rhyfel, ac yn taflu goleuni ar themâu ehangach yn stori'r Gymru fodern.

Cyhoeddwyd y dudalen hon dros 2 days yn ôl. Byddwch yn ymwybodol oherwydd bod amser wedi mynd heibio, gall y wybodaeth a roddir ar y dudalen hon fod wedi dyddio neu fod yn anghywir, ac mae'n bosibl na fydd y safbwyntiau neu'r barnau a fynegir yn berthnasol mwyach. Mae'n bosibl na fydd rhai elfennau technegol, megis deunydd clywedol a gweledol a chyfryngau rhyngweithiol yn gweithio bellach. Am ragor o fanylion, gweler ein Polisi Archifo a Dileu .

Cyril Lakin on the campaign trail.

Yn y Sgwrs Agored hwn, siaradodd Uwch-ddarlithydd Y Brifysgol Agored mewn Gwleidyddiaeth, Dr Geoff Andrews, â Dr Daryl Leeworthy o Brifysgol Abertawe am fywyd Cyril Lakin – golygydd papur newydd, darlledwr ac Aelod Seneddol o Gymru.

Cynhaliwyd y digwyddiad gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru i ddathlu lansiad llyfr newydd: Smooth Operator, the Life and Times of Cyril Lakin, Editor, Broadcaster and Politician wedi’i ysgrifennu gan Dr Geoff Andrews, Uwch Ddarlithydd mewn Gwleidyddiaeth, y Brifysgol Agored. Mae’r llyfr hwn wedi’i gyhoeddi gan Parthian yn eu cyfres Modern Wales.

Wedi’i fagu o wreiddiau syml yn y Barri yn ystod cyfnod ei drawsnewidiad yn dref porthladd wedi’i adeiladu ar lan y môr, roedd datblygiad Lakin yn bosibl diolch i gefnogaeth barwniaid y wasg Gymreig, yr Arglwyddi Camrose a Kemsley. Roedd gan y ffigyrau hyn mor rymus â Beaverbrook a Rothermere yn y cyfnod rhwng y rhyfel tra'u bod hefyd wrth wraidd y ddadl ddyhuddi hollbwysig, yn cynnwys Lakin mewn cyfarfod annoeth gyda Hitler. Gan ddychwelyd i'r Barri fel ei Aelod Seneddol yn 1942, adnewyddodd Lakin ei gysylltiadau â'i dref enedigol wrth barhau i weithio fel darlledwr. Roedd yn byw ei fywyd ar draws gwahanol fydoedd, o Gymru i San Steffan, ac ar draws newyddiaduraeth, y BBC, a gwleidyddiaeth.

Cynhaliwyd y digwyddiad hwn ddydd Iau, 21 Hydref 2021. Gwyliwch y drafodaeth isod:

 

Trawsgrifiad

 

Mae Dr Geoff Andrews yn hanesydd ac yn uwch ddarlithydd yn adran wleidyddiaeth y Brifysgol Agored. Ei arbenigedd yw hanes mudiadau a safbwyntiau gwleidyddol. Mae ei lyfrau blaenorol yn cynnwys bywgraffiadau James Klugmann a John Cairncross.

Dr Daryl Leeworthy yw Cymrawd Ymchwil Ymddiriedolaeth Rhys Davies ym Mhrifysgol Abertawe. Bydd ei fywgraffiad am fywyd yr awdur a’r darlledwr Gwyn Thomas yn cael ei gyhoedd y flwyddyn nesaf yng Nghyfres Modern Wales Parthian.

Mwy am Cyril Lakin

 


OpenTalks logo / logo Sgwrs Agored.

Cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw SgyrsiauAgored. Nod SgyrsiauAgored yw ennyn diddordeb y cyhoedd yn ymchwil Y Brifysgol Agored a gwneud gwaith academyddion yn ysbrydoledig ac yn hygyrch i gymunedau yng Nghymru. Mae hyn yn cefnogi nodau'r sefydliad o wneud addysg yn agored i bawb ac mae'n cefnogi gwaith ehangach Y Brifysgol Agored i greu Cymru wybodus, ymgysylltiol a ffyniannus. 

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ein digwyddiadau SgyrsiauAgored sydd ar ddod, gallwch ymuno â'n rhestr bostio neu ein dilyn ar Facebook, Twitter neu LinkedIn.

 


Darganfod mwy ar OpenLearn

 

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Awdur

Awdur

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?