අන්තර්ජාලය සහ සන්නිවේදනය

2. අන්තර්ජාලය පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය

Graphic showing web browser, search engines and communication tools to access the internet

Graphic showing a computer, someone watching a computer and a thief stealing an identity.

අන්තර්ජාලයේ ආරක්ෂිතව සිටීම සඳහා උපදෙස්:

  • නාඳුනන අයගේ ඊමේල් විවෘත නොකරන්න
  • ඔබේ ප්‍රති-වයිරස වැඩසටහන සහ උපාංග යාවත්කාලීන බව සහතික කර ගන්න
  • ශක්තිමත් මුරපද භාවිතා කරන්න
  • ද්වි-සාධක සත්‍යාපනය භාවිතා කරන්න - මේ සඳහා ඔබ ඔබගේ පරිශීලක නාමය සහ මුරපදය භාවිතා කර ලොග් වූ පසු ඔබගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම අවශ්‍ය වේ. මෙයට උදාහරණයක් වන්නේ ඔබගේ දුරකථනයට හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් පෙළ මගින් එවන ලද කේතයක් ඇතුළත් කිරීමෙන් ඔබගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීමයි.
  • අමුතු පෙනුමක් ඇති සබැඳි මත ක්ලික් නොකරන්න
  • අනාරක්ෂිත පොදු Wi-Fi භාවිතයෙන් වළකින්න
  • ඔබේ දත්ත නිතිපතා උපස්ථ කරන්න
  • පුද්ගලික තොරතුරු බෙදාගැනීමෙන් වළකින්න