Wstęp i wskazówki

Wstęp

Niniejszy kurs jest darmowy i przeznaczony został dla nauczycieli oraz innych dydaktyków i liderów pracujących z młodzieżą zarówno w formalnych, jak i nieformalnych kontekstach edukacyjnych. Kurs zawiera praktyczne wskazówki i materiały do prowadzenia warsztatów dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat, których celem jest pobudzenie do refleksji nad różnorodnością religijną.

M

Młodzi ludzie przeprowadzający wywiad z dwójką dorosłych na ulicach Granady
Zdj. 1 Młodzi ludzie nagrywający swój film Docutube podczas warsztatów w Granadzie (Hiszpania)

Warsztaty opierają się na podejściu pedagogicznym, które zachęca młodych ludzi do aktywności, kreatywności, wyrażania swojej opinii oraz aktywnego „tworzenia i działania”, raczej niż „siedzenia i słuchania” lub też jedynie przypominania sobie faktów. Warsztaty mają na celu zachęcenie do „praktycznego podejścia do uczenia się oraz do poszukiwania i zadawania pytań” (Gauntlett, 2011, str. 12). Przygotowując materiały dla młodzieży stwierdzono, że twórczy proces realizacji filmów krótkometrażowych może być dobrym sposobem na zachęcenie młodych ludzi do czynnego zaangażowania się w refleksję nad tolerancją religijną i pokojem, tak w przeszłości, jak i obecnie. Świadomość ta wzbogaca ich spojrzenie na współczesną sytuację, które mogą następnie wyrazić w filmach. Proces ten może również wspomagać rozwój wielu innych ważnych umiejętności, takich jak skuteczna praca w zespole, inspirowanie młodych ludzi do wzajemnego zrozumienia, przy jednoczesnym pobudzaniu ich ciekawości i wyobraźni.

Kurs ten został opracowany w formie serii warsztatów pilotażowych z udziałem młodzieży w ośmiu krajach europejskich (Belgia, Estonia, Finlandia, Niemcy, Polska, Macedonia Północna, Hiszpania i Wielka Brytania). Zdecydowana większość (83%) spośród 65 młodych ludzi, którzy wypełnili anonimowe kwestionariusze w ramach oceny naszych warsztatów pilotażowych, powiedziała nam, że projekt RETOPEA pomógł im zacząć w nowy sposób myśleć o tolerancji religijnej i pokoju. Jedna z oosób napisała na przykład: „Dzięki warsztatom zyskałem świadomość wagi tematu i zacząłem zastanawiać się nad pokojem religijnym i tym, jak moje działania mogą pomóc w jego utrzymaniu”. 80% uznało, że realizacja filmu Docutube pomogła im w nauce o pokoju religijnym i tolerancji. 92% stwierdziło także, że podobał im się proces tworzenia własnych filmów – na przykład to, że w warsztatach chodziło o „praktyczną naukę, a nie tylko czytanie książek”, pracę „rękami i umysłem”, a także „komunikację z innymi ludźmi i poznawanie ich opinii”.

Podczas kursu obejrzysz serię krótkich filmów, które dadzą ci wyobrażenie o tym, co dzieje się podczas warsztatów RETOPEA. Aby rozpocząć kurs, obejrzyj pierwszy z nich.

Download this video clip.Video player: Film nr 1
Film nr 1
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Kurs możesz odbyć w swoim własnym tempie. Będziesz mógł/mogła sprawdzić swoje zrozumienie materiału z kursu dzięki interaktywnym testom na końcu każdej sesji. Test po Sesji 4 da ci możliwość zdobycia cyfrowej odznaki na potwierdzenie twoich nowych umiejętności. Więcej o tym, jak uczyć się podczas kursu, oraz o samych odznakach przeczytasz w następnych częściach.

Po ukończeniu kursu powinieneś/powinnaś :

  • wykazywać się świadomością postaw młodych ludzi w sprawach związanych z tolerancją religijną i pokojem, zarówno w kontekście lokalnym, jak i w szerszej perspektywie europejskiej
  • umieć pomagać młodym ludziom w formułowaniu i refleksji nad własnymi poglądami i postawami dotyczącymi religii i różnorodności religijnej
  • umieć wyszukiwać zasoby internetowe, których zadaniem jest stymulowanie i pogłębianie wiedzy młodych ludzi o religii, a także zwiększanie ich świadomości na temat roli historii we współczesnej polityce, mediach i kulturze
  • potrafić umiejętnie pokierować grupą młodych ludzi w procesie planowania i tworzenia krótkich filmów, w których przedstawią swoje własne pomysły na temat tolerancji religijnej i pokoju
  • być w stanie dokonywać wraz z uczestnikami warsztatów krytycznej refleksji nad tym, czego wszyscy nauczyli się z tego doświadczenia.

Nawigacja w obrębie kursu

W „Podsumowaniu” na końcu każdego rozdziału znajdziesz odnośnik do następnego rozdziału. Aby w dowolnym momencie wrócić do początku kursu, kliknij na przycisk „Pełny opis kursu”. Z tego miejsca można przejść do dowolnej części kursu.

Dobrą praktyką jest również otwieranie odnośników ze strony kursu (w tym odnośników do testów) w nowym oknie lub karcie. W ten sposób będziesz mógł/mogła łatwo wrócić do poprzedniego miejsca bez konieczności używania przycisku „Wstecz” w przeglądarce.

Co to jest kurs z odznaką?