Sesja nr 1: Zaangażowanie – odkrywanie różnorodności religijnej

Wstęp

Podczas pierwszej sesji kursu:

  • zastanowisz się nad wyzwaniami i możliwościami, jakie stwarza różnorodność religijna we współczesnej Europie
  • poznasz postawy młodych ludzi wobec religii, tolerancji i historii
  • zapoznasz się ze zbiorem wycinków (Clippings) RETOPEA
  • nauczysz się, jak pomagać młodym ludziom w zaangażowaniu się w efektywną pracę z tym materiałem.

Obejrzyj teraz Film nr 1, wprowadzający materiał rozdziału poświęconego Zaangażowaniu. Pokazano w nim uczestników warsztatów w trzech różnych miejscach: w Londynie (w Wielkiej Brytanii), Lowanium (w Belgii) i Granadzie (w Hiszpanii). Podczas oglądania zastanów się, w jaki sposób uczestnicy warsztatów angażują się w pracę z otrzymanymi źródłami historycznymi. Zanotuj swoje spostrzeżenia w polu na notatki. (Pamiętaj, że jest to jeden z filmów, które możesz pokazać swojej grupie podczas fazy Zaangażowanie w ramach twoich własnych warsztatów).

Download this video clip.Video player: Film nr 1
Film nr 1
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

W jaki sposób uczestnicy warsztatów pokazani na Filmie nr 1 angażują się w pracę z otrzymanymi źródłami historycznymi?

To use this interactive functionality a free OU account is required. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Na filmie widać, jak młodzi ludzie w różny sposób angażują się w zajęcia dotyczące historii, zastanawiając się nad nią, sporządzając notatki, dyskutując o pomysłach, opowiadając historie, odkrywając swoje miasto i dostrzegając podobieństwa z doświadczeniami własnego życia. Rozmówcy omawiają potencjalne błędne koncepcje, takie jak prezentyzm, czyli postrzeganie przeszłości przez zawężony pryzmat teraźniejszości.

1 Różnorodność religijna w Europie