Sesja nr 3: Produkcja – filmowanie i edycja

Wstęp

Ta sesja kładzie duży nacisk na praktyczne porady, jak wspierać młodych ludzi w tworzeniu ich filmów. W szczególności dowiesz się, jak:

  • wspierać młodzież w procesie filmowania i edycji filmów Docutubes
  • pomagać w pracy zespołowej i w procesie twórczym
  • przewidywać i rozwiązywać trudnościetyczne.
Student patrzy na ekran kamery GoPro, siedząc przy biurku
Zdj. 1 Młodzi ludzie obsługujący kamery podczas warsztatów Docutube w szkole w Niemczech

Obejrzyj Film nr 1, który przybliży ci fazę Produkcji warsztatów Docutubes, podczas której młodzi ludzie kręcą i montują swoje filmy. Stanowi on przegląd procesów filmowania i montażu, z jakimi zetknął się zespół projektu RETOPEA w kontekście warsztatów Docutubes pilotowanych w różnych krajach w latach 2020–2022. W trakcie oglądania zanotuj w polu poniżej, na czym polega faza produkcji podczas warsztatów Docutubes. (Zauważ, że jest to również film, który możesz pokazać swojej grupie, zanim zaczną filmować i edytować swoje materiały).

Download this video clip.Video player: Film nr 1
Film nr 1
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Jak przebiega faza produkcji podczas warsztatów Docutubes?

To use this interactive functionality a free OU account is required. Sign in or register.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Discussion

Film określa cel tworzenia dokumentów, którym jest dla młodych ludzi:

  1. wnikliwa analiza kwestii związanych z różnorodnością religijną
  2. aktywne zaangażowanie się w idee, problemy i rozwiązania z przeszłości
  3. zaprezentowanie swoich opinii na temat tych zagadnień w atrakcyjny i audiowizualny sposób.

Materiał podkreśla, jak ważna jest praca zespołowa w procesie filmowania i edycji filmów Docutubes. Zawiera również przykłady różnych technik nagrywania, wypróbowanych przez grupy młodych ludzi, z którymi pracował zespół RETOPEA.

W materiale zaleca się, aby zachęcać młodych ludzi do skupienia się na stworzeniu wyrazistej narracji i bazowaniu na materiałach RETOPEA („wycinkach”), a nie na dążeniu do technicznej perfekcji podczas filmowania i montowania.

1 Praca zespołowa