Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
 • Fideo
 • 5 munud

Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir

Diweddarwyd Dydd Iau, 2 Gorffennaf 2020
Mae'r sesiwn yma wedi’i rannu’n ddau, gyda’r rhan gyntaf yn edrych ar gyllid myfyrwyr, a’r ail yn edrych ar fywyd myfyrwyr.

Bydd y rhan gyntaf yn edrych ar:

 • Beth yw’r system gyllido sydd ar gael i fyfyrwyr yng Nghymru
 • Pa fath o gefnogaeth gaiff myfyrwyr – Ffioedd a Chynhaliaeth – esboniad o hwn
 • Sut mae’r system yn gweithio, a phryd mae gwneud cais
 • Sut mae ad-dalu’r benthyciad myfyrwyr
 • Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau – esbonio sut mae’r rhain yn gweithio
 • Unrhyw gymorth pellach sydd ar gael i fyfyrwyr


Mae ail ran y sesiwn yn edrych ar fywyd myfyrwyr:

 • Sut brofiad yw symud o adre am y tro cynta
 • Wythnos y Glas
 • Astudio ar lefel prifysgol
 • Gwneud y mwyaf o fywyd myfyrwyr
 • Cyllido

 

Gwyliwch ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?