Grid Rhestr Canlyniadau: 184 eitem
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Dechrau arni gyda Barod ar gyfer Prifysgol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Dechrau arni gyda Barod ar gyfer Prifysgol

Sut i ddefnyddio Barod ar gyfer Prifysgol – eich casgliad o adnoddau am ddim gan brifysgolion yng Nghymru i’ch helpu i ddechrau arni gydag addysg uwch.

Fideo
Eicon â hawlfraint
Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Vlogs myfyrwyr o Brifysgol Abertawe

Mae'r sianel YouTube 'Vlogs myfyrwyr' yn rhoi cipolwg i chi ar fywyd fel myfyriwr.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Blas ar Fywyd Myfyriwr - Gwneud y Dewisiadau Cyllido Cywir

Mae'r sesiwn yma wedi’i rannu’n ddau, gyda’r rhan gyntaf yn edrych ar gyllid myfyrwyr, a’r ail yn edrych ar fywyd myfyrwyr.

Fideo
Eicon â hawlfraint
Astudio meddygaeth yn ddwyieithog Eicon cwrs am ddim Eicon lefel 1: rhagarweiniol

Iechyd, Chwaraeon a Seicoleg

Astudio meddygaeth yn ddwyieithog

A oes gennych ddiddordeb mewn astudio meddygaeth yn y brifysgol? Os felly, mae’r uned hon i chi. Mae’n cyflwyno nifer o ffactorau yr ydych angen eu hystyried wrth wneud cais i astudio meddygaeth, ac yn amlinellu rhai o’r manteision o astudio meddygaeth yn ddwyieithog yn y brifysgol.

Cwrs am ddim
1 awr
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Termau Addysg Uwch Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Termau Addysg Uwch

Mae'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn darparu geiriadur ar-lein i fyfyrwyr a staff i hwyluso'r broses o astudio, addysgu ac ymchwilio drwy gyfrwng y Gymraeg ar lefel prifysgol.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Cynnal Cymhelliant ac Agwedd Gadarnhaol Eicon fideo

Addysg a Datblygiad

Cynnal Cymhelliant ac Agwedd Gadarnhaol

Strategaethau sy'n helpu i gynnal llesiant a meddwl cadarnhaol yn ystod cyfnod a all fod yn heriol neu'n llawn straen.

Fideo
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Nodiadau Effeithiol - Sgiliau Astudio

Strategaethau ar gyfer cymryd a gwneud nodiadau i gefnogi eich astudiaethau

Gweithgaredd
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Defnyddio ystadegau  yn eich ymchwil Eicon gweithgaredd

Addysg a Datblygiad

Defnyddio ystadegau yn eich ymchwil

Amcan y sesiwn hon yw cyfarparu cyfranogwyr â’r sgiliau a’r wybodaeth sydd eu hangen arnynt i ddefnyddio a chasglu ystadegau’n effeithiol fel rhan o’u hymchwil.

Gweithgaredd
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Gyrfaoedd STEM Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Gyrfaoedd STEM

Mae'r cyflwyniad hwn yn dangos i fyfyrwyr ysgol a choleg sut y gallai dyfodol cyffrous mewn STEM (gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg) edrych.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Met Caerdydd - Blogiau Cymraeg

Golwg fanwl, ddilys ar fywyd ym Mhrifysgol Metropolitan Caerdydd o safbwynt myfyrwyr.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Canllaw Rhieni a Gofalwyr i Brifysgol Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Canllaw Rhieni a Gofalwyr i Brifysgol

Mae trosglwyddo o’r ysgol neu’r coleg nid yn unig yn anodd i lawer o fyfyrwyr ond ei fod yn heriol i’w rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr hefyd.

Erthygl
Eicon yn rhydd rhag hawlfraint
Dod o hyd i gymunedau LHDTC+ a rhwydweithiau cymorth Eicon erthygl

Addysg a Datblygiad

Dod o hyd i gymunedau LHDTC+ a rhwydweithiau cymorth

Ydych chi'n meddwl am addysg uwch ac yn edrych i ddarganfod pa gymunedau a rhwydweithiau LHDTC+ sydd ar gael?

Erthygl