Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Cefnogi'ch plentyn drwy cais i'r brifysgol - Blog Wrecsam

Diweddarwyd Dydd Gwener, 9 Ebrill 2021
Os yw'ch mab neu ferch yn gwneud cais i brifysgol, yna bydd y broses swyddogol UCAS yn cychwyn yn yr hydref pan maen nhw ym mlwyddyn 13.

UR WGU Cefnogi'ch plentyn drwy cais i'r brifysgol page

Fodd bynnag, mae gwerth meddwl am bethau ychydig yn gynharach na hyn oherwydd bydd angen amser arnoch i drafod eu hopsiynau e.e. pa yrfaoedd sy'n eu diddori a ble hoffent nhw astudio. Os oes gan eich glaslanc(es) uchelgeisiau tuag at yrfa arbennig mae'n debygol bydd angen iddynt astudio gradd benodol i'w helpu i'w cyflawni. Gallech eu helpu i ymchwilio pa brifysgolion sy'n cynnig y cyrsiau hyn - chwiliwch ar wefan UCAS, edrychwch ar fanylion cwrs ar wefannau unigol a gofynnwch am brosbectws.

Parhau i ddarllen ar wefan Wrecsam.

 

Mae blog Prifysgol Wrecsam wedi'i ysgrifennu gan fyfyrwyr a staff er mwyn rhoi mewnwelediad i ba beth yw astudio. Dewch o hyd i ragor o erthyglau o flog Prifysgol Wrecsam.

 


Logo Prifysgol Wrecsam

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Wrecsam ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?