Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Sesiwn Blasu: Busnes - Byd Rhyfedd TAW

Diweddarwyd Dydd Mercher, 3 Chwefror 2021
Mae Dr Sarah Lindop, Uwch-ddarlithydd o Ysgol Fusnes Aberystwyth, yn archwilio'r gofyniad adrodd allweddol hwn ar gwmnïau mewn perthynas â gosod amcanion ariannol, dadansoddi perfformiad ariannol, a gwneud penderfyniadau ariannol.

Mae’r weminar yn canolbwyntio ar y canlynol:

  • Sut mae TAW yn gweithio a sut y caiff ei chasglu?
  • Y gwahaniaeth rhwng TAW mewnbwn a TAW allbwn
  • Cyfraddau gwahanol TAW
  • Yr eitemau gwahanol sy'n dod o dan y cyfraddau gwahanol a goblygiadau hyn – y pethau rhyfedd ac anghyffredin!

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

 

 

'Sesiynau Blasu' - Cyfres Weminarau

Mae'r gyfres hon o weminarau gan Brifysgol Aberystwyth yn arddangosfa wych a fydd yn trafod yr amrywiaeth sydd ar gael o fewn y pynciau a gynigir yn y Brifysgol.

Bydd y digwyddiadau hwyliog hyn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr tanio’u dychymyg wrth drafod materion cyfoes. Cynlluniwyd y sesiynau i gyfoethogi’u hastudiaethau cyfredol tra’n dod â’r cyfoeth o gyfleoedd academaidd sydd ar gael yn y brifysgol yn fyw.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?