Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
Cwrs am ddim

Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)

Datganiad cyfranogiad am ddim wrth i chi gwblhau
Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)
Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)

Mae'r cwrs hwn yn gyflwyniad i arweinyddiaeth a rheolaeth addysgol. Gallwch hefyd weld y cyrsiau eraill yn y casgliad hwn Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn a Gwaith tîm: cyflwyniad i lywodraethwyr ysgol.

 

Mae'r cwrs yn ystyried rhai o faterion a chysyniadau allweddol arweinyddiaeth addysgol ac, ymhlith pethau eraill, bydd yn trafod yr hyn y gellid ei ystyried yn arferion da mewn arweinyddiaeth addysgol a sut y gellid deall a datblygu'r gallu i wella.

 

Mae’r Cwrs Agored Bathodyn hwn yn rhan o gasgliad o adnoddau hyfforddiant ar gyfer llywodraethwyr ysgol yng Nghymru. Datblygwyd y casgliad gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru gyda’r nod o ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a myfyrdodau ychwanegol a all eich helpu yn eich rôl fel llywodraethwr.
Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr (Cymru)

Cwblhewch y cwrs hwn i dderbyn y bathodyn am ddim hwn gan y Brifysgol Agored! Gellir arddangos y bathodyn, ei rannu a'i lawrlwytho i nodi eich llwyddiant. Dyfernir y bathodyn am gwblhau'r cwrs a phasio'r cwisiau.

Deilliannau dysgu'r cwrs

Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu:

  • meithrin dealltwriaeth well o'r rôl y mae arweinyddiaeth yn ei chwarae yn natblygiad ysgol ac wrth wella deilliannau disgyblion
  • trafod a dadansoddi rhai o'r ffactorau sy'n gallu dylanwadu ar arweinyddiaeth lwyddiannus a chyfrannu ati
  • myfyrio ar y dulliau arwain a ddefnyddir mewn sefydliadau addysgol sy'n gyfarwydd i chi
  • gwerthfawrogi pwysigrwydd defnyddio tystiolaeth i gefnogi barn
  • gwerthfawrogi pwysigrwydd cynllunio a gwerthuso datblygiad dysgu proffesiynol.

Cyhoeddwyd gyntaf: 25/09/2020

Wedi'i ddiweddaru: 25/09/2020

Hepgor Graddau y Cwrs