Перейти до вмісту
Перейти до головного вмісту

Про цей безкоштовний курс

Завантажте цей курс

Поділитися цим безкоштовним курсом

Розуміння вашої галузі
Розуміння вашої галузі

Почніть цей безкоштовний курс зараз. Просто створіть обліковий запис і увійдіть. Зареєструйтеся та пройдіть курс, щоб отримати безкоштовне свідоцтво про участь або цифровий значок (якщо його передбачено).

2 Опис впливу зовнішніх факторів

Описане зображення
Фігура 2

Існує багато факторів, які діють в цьому ширшому контексті, і щоб допомогти вам зрозуміти їх, можна класифікувати ці фактори різними способами. Доречі, у Завданні 1 ви почали цей процес, описуючи «тип події» в останньому стовпці таблиці 1. ‘Соціальні» та «економічні» були запропоновані як дескриптори перших двох прикладів, але ви, можливо, використовували інші слова для опису своїх прикладів, - це нормально.

Для чіткого розподілення цілей цього розділу курсу фактори віднесені до чотирьох основних категорій:

  • політичні
  • економічні
  • соціальні
  • технологічні.

Цим чотирьом категоріям надано абревіатуру «PEST». Вони не є чітко відокремленними і винятковими, оскільки між ними можуть бути великі ареали сімбіозу. Це означає, що іноді їх важко роз’єднати, наприклад, політичні рішення, які часто ґрунтуються на економічних міркуваннях, можуть мати економічні наслідки.

Визначивши ці чотири категорії, тепер їх потрібно визначити більш детально, щоб їх можна було чітко візуалізувати.

Політика

За допомогою цього шляху уряд на всіх рівнях впливає на управління та організацію економіки. Це включає прийняття рішень та впровадження політики та прийняття законодавства для досягнення конкретних результатів. Деякі з найбільш важливих і постраждалих сфер включають фіскальну політику (податки та витрати), торгівлю, охорону здоров'я, освіту, інфраструктуру (дороги та транспорт, наприклад), імміграцію та регулювання трудового законодавства.

Економіка

Ця категорія охоплює зовнішні економічні впливи, що може позначитися на підприємствах, окремих особах: економічне зростання та стабільність, обмінний курс, інфляція, процентні ставки, доступність кредитів, ціни на ресурси та політику зайнятості. Тут легко побачити збіги з «політичним» виміром вище.

Соціальні фактори

Вони охоплюють такі фактори, як культура, демографічні зміни, віковий розподіл, стать, етнічне та релігійне розмаїття, освіта та здоров’я. Він також включає ширший спосіб організації суспільства та настрої, що панують у ньому. А ті, у свою чергу, впливатимуть на деякі з факторів, згаданих вище.

Технології

Це стосується як самих технологічних змін, так і способів їх досягнення. Таким чином, ця категорія включає у себе такі фактори, як наукові дослідження та розробки, інновації, державну технологічну політику, освіту, інформаційно-комунікаційні технології та транспорт. Розвиток технологій також напряму впливають на наслідки цієї сфери для економіки.

Завдання 2 Виявлення впливу факторів PEST

Timing: Виділіть приблизно 10 хвилин

Подумайте про конкретний приклад у межах кожної з цих чотирьох областей – політичної, економічної, соціальної та технологічної, – який демонструє, як події в цих сферах можуть вплинути на великі компанії та звичайних людей.

Таблиця 2 Ідентифікація прикладів та впливу факторів PEST
Категорія Пріклад Вплив
Політичний
Для використання цієї інтерактивної функції потрібен безкоштовний обліковий запис OU. Увійти або зареєструватися
Для використання цієї інтерактивної функції потрібен безкоштовний обліковий запис OU. Увійти або зареєструватися
Економічний
Для використання цієї інтерактивної функції потрібен безкоштовний обліковий запис OU. Увійти або зареєструватися
Для використання цієї інтерактивної функції потрібен безкоштовний обліковий запис OU. Увійти або зареєструватися
Соціальний
Для використання цієї інтерактивної функції потрібен безкоштовний обліковий запис OU. Увійти або зареєструватися
Для використання цієї інтерактивної функції потрібен безкоштовний обліковий запис OU. Увійти або зареєструватися
Технологічний
Для використання цієї інтерактивної функції потрібен безкоштовний обліковий запис OU. Увійти або зареєструватися
Для використання цієї інтерактивної функції потрібен безкоштовний обліковий запис OU. Увійти або зареєструватися
Слова: 0
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Коментар

Наведені нижче приклади ілюструють загальні принципи, які можуть бути розглянені.

Таблиця 3 Приклади факторів PEST та їх відбиток
Категорія Приклад Вплив
Політичні Рішення уряду Великої Британії дозволити приватним організаціям брати участь у торгах на державні контракти Менше людей, зайнятих у державному секторі, що впливає на умови праці
Економічні Світова економічна рецесія 2008 року Скорочення робочих місць у багатьох секторах, особливо у фінансах та будівництві
Соціальні Широка доступність оральних контрацептивів наприкінці 1960-х років Жінки почали відчувати, що мають контроль над своїм життям і стали вимагати рівних прав з чоловіками
Технологічні Розвиток комунікаційних технологій та Інтернету в 1990-х роках Багато працівників можуть працювати дистанційно, а не у офісі роботодавця

Приклади, які навели ви, ймовірно, відрізнятимуться від цих. Вони повинні вказувати, як ширший контекст, в якому працює компанія, містить фактори, що будуть мати повсякденні наслідки на людей, працюючих у межах цих факторів.

Зараз у вас є уява про те, як використати PEST-аналіз у якості спосібу для розуміння впливу зовнішніх факторів на бізнес-середовище. І тепер ви можете перейти до використання цієї техніки, щоб допомогти собі проаналізувати власну ситуацію..