Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

Yr hyn rydych wedi'i ddysgu yn y bloc hwn

  • Ym Mloc 3, rydych wedi dysgu am wneud penderfyniadau, pennu nodau a rhoi cynlluniau ar waith. Mae pob un o'r rhain yn rhan o'r broses o gynllunio gyrfa.
  • Rydych hefyd wedi cael cyngor ymarferol ar sut i sicrhau'r swydd rydych ei heisiau, gan gynnwys cyngor ac arweiniad ar ystyried swyddi gwag, cwblhau ffurflenni cais ac ysgrifennu CVau a llythyrau eglurhaol, yn ogystal ag awgrymiadau ar gyfer technegau da mewn cyfweliad.
  • Yn olaf, rydych wedi cael cyngor da ar yr hyn y dylech ei wneud os cewch eich gwrthod.
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored