Cynllunio dyfodol gwell
Cynllunio dyfodol gwell

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Cynllunio dyfodol gwell

2.2 Cyfyngiadau ac adnoddau

Mae ein cyfyngiadau a'n hadnoddau ein hunain yn effeithio ar bob un ohonom. Weithiau, gall yr un peth fod yn gyfyngiad ac yn adnodd. Os ydych yn prynu tŷ ar forgais, mae'n rhwymedigaeth ac yn ased; gall fod angen eich cymorth ar ffrind neu berthynas ond gall y ffrind neu'r berthynas fod yno i roi cymorth i chi hefyd.

Gweithgaredd 4

Timing: Caniatewch tuag 20 munud

Beth yw eich cyfyngiadau a'ch adnoddau?

Meddyliwch am eich adnoddau - y pethau, y bobl a'r agweddau a allai eich helpu. Yna meddyliwch am yr hyn sy'n eich cyfyngu - y pethau y mae angen i chi eu hystyried, neu a all fod yn broblem.

Ewch i'r templed ar gyfer y gweithgaredd hwn yn y pecyn adnoddau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   ac ysgrifennwch nhw i lawr. Ceir enghraifft yn Nhabl 1.

Tabl 1

Tabl 1

AdnoddauCyfyngiadau

Arian

Adnoddau ariannol 

Cyfrifoldebau

Cyfarpar, adnoddau, eiddo

Mae gennyf …

Nid oes gennyf …

Pobl, teulu, cysylltiadau

Pwy all fy helpu? 

Pwy sydd angen help neu gymorth gennyf?

Iechyd

Pwyntiau da      

Pwyntiau gwael

Credoau, agweddau

Pethau cadarnhaol

Pethau negyddol

Sylw

Ystyriwch yr atebion a roesoch yn y tabl a lenwyd gennych.

  • Sut fyddant yn effeithio ar y math o gyfleoedd sydd ar gael i chi?
  • A oes pethau eraill y mae angen i chi eu hystyried? Er enghraifft, oes angen i chi weithio yn agos at eich cartref?
  • Allech chi symud i ardal newydd?
  • Allech chi weithio o gartref?
  • Oes gennych chi gyfrifoldebau gofalu, neu a oes angen gofal arnoch chi eich hun?
CYM-PBF-1

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored