Mynd i'r prif gynnwys

Cwrs am Ddim

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr

Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r

Gwaith Tîm: Hyfforddiant i Lywodraethwyr

Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

 • 5 oriau o astudiaeth
 • Lefel 1: Rhagarweiniol
 • Enillwch fathodyn digidol

Sgorau

0 allan o 5 seren

Creu cyfrif i gael mwy

Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

View this course

Creu cyfrif
  • Croeso

   Mae’r cwrs hwn yn rhoi cyflwyniad byr i faes gweithio mewn tîm. Gallwch hefyd weld y cyrsiau eraill yn y casgliad hwn: Cyflwyniad i arweinyddiaeth i lywodraethwyr ac Addysg gynhwysol: deall yr hyn a olygwn.

   Mae gwaith tîm yn rhan hollbwysig o’r gwaith o ddatblygu a chynnal corff llywodraethu llwyddiannus. Mae’r cwrs hwn yn gyfle i chi fyfyrio ar eich profiadau eich hun o weithio mewn tîm, ystyried enghreifftiau o waith tîm mewn ysgolion, a myfyrio ar bwysigrwydd gweithio mewn tîm ac arweinyddiaeth wrth adeiladu timau llwyddiannus. Yn ystod y cwrs, byddwch yn archwilio perthnasedd gweithio mewn tîm i’ch profiad fel llywodraethwr a’i swyddogaeth yn eich corff llywodraethu eich hun.

   Mae’r Cwrs Agored Bathodyn hwn yn rhan o gasgliad o adnoddau hyfforddiant ar gyfer llywodraethwyr ysgol yng Nghymru. Datblygwyd y casgliad gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru gyda’r nod o ddatblygu amrywiaeth o sgiliau a myfyrdodau ychwanegol a all eich helpu yn eich rôl fel llywodraethwr.


  • Enillwch fathodyn digidol

   Enillwch fathodyn digidol

   Drwy astudio'r cwrs cewch gyfle i ennill bathodyn digidol – mae angen i chi glicio ar y botwm 'Cofrestru' er mwyn gallu cwblhau'r cwisiau ac ennill y bathodyn.

  • Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad

   Mae'r cwrs hwn yn rhan o gasgliad o gyrsiau o'r enw Wales school governor collection. Mae 6 cwrs yn y casgliad hwn felly efallai y dewch o hyd i gyrsiau eraill a allai fod o ddiddordeb i chi.

   Gweld y casgliad hwn

  • Deilliannau dysgu'r cwrs

   Ar ôl astudio'r cwrs hwn, dylech allu gwneud y canlynol:

   • deall pwysigrwydd timau mewn cyd-destun addysg
   • deall pwysigrwydd gweithio mewn 'partneriaeth' ag eraill mewn cyd-destun addysg
   • cymhwyso'r wybodaeth y byddwch yn ei dysgu at eich rôl a'ch gwaith fel llywodraethwr.
  • Course dates:

   First Published 18/12/2019.

  Cynnwys y cwrs

  Isod mae cynnwys y cwrs. Gallwch glicio ar unrhyw adran yma a bydd yn eich arwain trwy'r adran hon o'r cwrs.

  Adolygiad O'r Cwrs

  0 Ratings

  0 review for this course

  This course is rated 0

  We invite you to discuss this subject, but remember this is a public forum.

  Please be polite, and avoid your passions turning into contempt for others. We may delete posts that are rude or aggressive; or edit posts containing contact details or links to other websites.

  Adolygiad o'r cwrs

   Ynglŷn â'r cwrs hwn am ddim

   • 5 oriau o astudiaeth
   • Lefel 1: Rhagarweiniol
   • Enillwch fathodyn digidol

   Sgorau

   0 allan o 5 seren

   Creu cyfrif i gael mwy

   Drwy greu cyfrif a chofrestru ar gwrs gallwch olrhain eich cynnydd am ddim.

   View this course

   Creu cyfrif

   Lawrlwytho cwrs

   Lawrlwytho'r cwrs hwn ar gyfer ei ddefnyddio all-lein neu ar ddyfeisiau eraill.

   Gwobrwyon y cwrs

   • Datganiad Cyfranogiad am Ddim ar ôl gwblhau'r cyrsiau hyn.

   • Os byddwch yn cwblhau'r cwrs hwn, cewch fathodyn digidol am ddim i'w ddangos a rhannu'r hyn rydych wedi'i gyflawni.