Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Esboniadur

Diweddarwyd Dydd Iau, 8 Ebrill 2021
Adnodd cyfeiriol agored gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

Mae’r Esboniadur yn adnodd ar-lein i fyfyrwyr addysg uwch a disgyblion ysgolion uwchradd sy’n cyflwyno gwybodaeth ar ffurf wicipedia mewn meysydd amrywiol.

Mae’r cofnodion yn gronfeydd o wybodaeth safonol, wedi’u llunio gan ddarlithwyr neu ôl-raddedigion y Coleg er mwyn hwyluso gwaith ymchwil gan fyfyrwyr.

Casgliadau

Beirniadaeth a Theori

Cofnodion ar y prif feirniaid a’r prif theorïwyr yng Nghymru a thu hwnt, symudiadau hen a newydd a dyfeisiau llenyddol. 

Cerddoriaeth

Cofnodion yn ymwneud â cherddoriaeth Gymraeg a Chymreig. 

Daearyddiaeth

Diffiniadau ac esboniadau o dermau daearyddol, gan gynnwys prosesau, tirffurfiau, damcaniaethau a thechnegau. 

Ffilm a Theledu Cymru

Manylion ar ffilmiau a rhaglenni Cymraeg a Saesneg, a bywgraffiadau a chlipiau fideo o rai o ffigyrau allweddol y maes. 

Ieithyddiaeth ac iaith

Diffiniadau, esboniadau ac enghreifftiau o astudiaethau ieithyddol.

Newyddiaduraeth

Diffiniadau ac esboniadau o dermau newyddiadurol. 

Theatr Cymru Gynnar

Cofnodion ar ddramodwyr Cymreig a fu’n weithgar yn ystod yr hanner canrif rhwng 1880 a 1940, pob un â llyfryddiaeth lawn. 

Drama Radio

Gwybodaeth drylwyr am dair drama allweddol – Siwan, Tŷ ar y Tywod a Tair – a’u dramodwyr. 

 

Hafan yr Esboniadur

 


Logo Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Darparwyd yr adnodd hwn gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?