Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Gweithgaredd

Gohebu ar...Y Newyddion

Diweddarwyd Dydd Iau, 2 Gorffennaf 2020
Dyma wefan rhyngweithiol sy'n gyflwyniad i ysgrifennu newyddiadurol.

Mae'r adnodd ar gyfer myfyrwyr newyddiaduraeth ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn ysgrifennu stori dda. Mae yma ganllaw ar sut i ysgrifennu ar gyfer papurau newydd, radio, teledu, ar-lein ac ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â chyflwyniad i'r hyn sy'n dylanwadu ar benderfyniadau golygyddol newyddiadurwyr a'u golygyddion. Mae'n cynnwys fideos, cwis ac ymarferion ar-lein.

 

 

Ewch at yr adnodd hwn ar wefan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.

 


UR Coleg footer logo

Darparwyd yr adnodd hwn gan Coleg Cymraeg Cenedlaethol ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 
 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?