Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

myf.cymru - Iechyd Meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg

Diweddarwyd Dydd Mercher, 6 Gorffennaf 2022

Adnodd iechyd meddwl a lles yw myf.cymru sydd wedi’i anelu at fyfyrwyr addysg uwch Cymraeg eu hiaith sy’n astudio yng Nghymru a thu hwnt.

Iechyd Meddwl trwy gyfrwng y Gymraeg.

Menyw yn eistedd yn gwenu yn edrych ar sgrin

Mae’r wefan myf.cymru yn darparu gwybodaeth am rai cyflyrau iechyd meddwl ac awgrymiadau ar iechyd a lles.

Ewch at myf.cymru


Mae myf.cymru yn brosiect iechyd meddwl a llesiant trwy gyfrwng y Gymraeg i fyfyrwyr, sydd wedi creu gwefan o'r un enw. Mae'r adnoddau wedi ei greu mewn partneriaeth â Phrifysgol Bangor, Prifysgol Aberystwyth, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Grŵp Llandrillo Menai. 

Ar y wefan, cewch gynnwys gwreiddiol gan fyfyrwyr Cymraeg eu hiaith a hefyd adnoddau am iechyd meddwl sydd wedi'u hadolygu gan therapyddion Cymraeg eu hiaith. Mae'r prosiect hefyd wedi datblygu Ap ar sail gwaith ‘Moving on in my recovery’, a gallwch ei ddefnyddio i ddilyn 12 cam i edrych ar ôl eich iechyd meddwl. Yn ogystal, ceir podlediad o'r enw ‘Sgwrs?’ sydd yn trafod materion sydd yn effeithio ar fyfyrwyr heddiw.

Ap Moving on in my recovery

Mae’r ap Moving On yn seiliedig ar raglen arloesol Moving On In My Recovery © (MOIMR). Mae'r teclyn deniadol hwn yn llawn adnoddau defnyddiol ac ymarferol i'ch cefnogi ar eich taith adferiad a bydd o gymorth i unrhyw un lywio heriau bywyd o ddydd i ddydd.

Cael yr ap: Android | Apple

Podlediad 'Sgwrs?' 

Podlediad yng nghwmni Trystan Ellis-Morris sy'n trafod iechyd meddwl a lles myfyrwyr o bob oed. Bydd Trystan yn cael cwmni Endaf Evans sy'n gwnselydd ym Mhrifysgol Bangor ynghyd a myfyrwyr a lleisiau cyfarwydd i drin a thrafod materion sydd o bwys iddyn nhw.

Gwrandewch ar y podlediad: Apple Podcasts | Spotify


Ariannwyd yr adnoddau gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.   university ready - white back

Mae'r adnodd hwn yn rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?