Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo

Sesiwn Blasu: Cymraeg - “Preseli”: Cerdd Gadarn Waldo Williams

Diweddarwyd Dydd Llun, 15 Chwefror 2021
Cyflwniad gan Yr Athro Mererid Hopwood o Brifysgol Aberystwyth.

Mae Waldo Williams yn cael ei gyfrif drwy Gymru a thu hwnt fel bardd o bwys. Efallai dy fod eisoes wedi clywed am rai o’i gerddi fel ‘Y Tangnefeddwyr’ a ‘Cofio’. Ond a oeddet ti’n gwybod am ei hanes fel ymgyrchydd dros heddwch?

Drwy edrych yn arbennig ar y gerdd ‘Preseli’, bydd y sesiwn hon yn gyfle i ni guro’r Clo Mawr ac ymweld ag ardal fynyddig gogledd Sir Benfro, a hynny heb symud cam o’n hystafelloedd adref. Bydd hefyd yn gyfle i ddysgu am gyfraniad y gerdd yn yr ymgyrch i ddiogelu ffordd o fyw pobl yr ardal, a hynny dros 75 o flynyddoedd yn ôl.

Ar ddiwedd y sesiwn, byddwn wedi trafod y gerdd ei hun, ac wedi ystyried sut y mae gwaith Waldo Williams yn ceisio ein hysbrydoli i drefnu cymdeithas sydd yn fwy cyfartal a theg.

 

 

'Sesiynau Blasu' - Cyfres Weminarau

Mae'r gyfres hon o weminarau gan Brifysgol Aberystwyth yn arddangosfa wych a fydd yn trafod yr amrywiaeth sydd ar gael o fewn y pynciau a gynigir yn y Brifysgol.

Bydd y digwyddiadau hwyliog hyn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr tanio’u dychymyg wrth drafod materion cyfoes. Cynlluniwyd y sesiynau i gyfoethogi’u hastudiaethau cyfredol tra’n dod â’r cyfoeth o gyfleoedd academaidd sydd ar gael yn y brifysgol yn fyw.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


UR Aber Uni Strip Logo

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?