Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 45 munud

Sesiwn Blasu: Cymraeg - “Preseli”: Cerdd Gadarn Waldo Williams

Diweddarwyd Dydd Llun, 15 Chwefror 2021

Cyflwniad gan Yr Athro Mererid Hopwood o Brifysgol Aberystwyth.

Mae Waldo Williams yn cael ei gyfrif drwy Gymru a thu hwnt fel bardd o bwys. Efallai dy fod eisoes wedi clywed am rai o’i gerddi fel ‘Y Tangnefeddwyr’ a ‘Cofio’. Ond a oeddet ti’n gwybod am ei hanes fel ymgyrchydd dros heddwch?

Drwy edrych yn arbennig ar y gerdd ‘Preseli’, bydd y sesiwn hon yn gyfle i ni guro’r Clo Mawr ac ymweld ag ardal fynyddig gogledd Sir Benfro, a hynny heb symud cam o’n hystafelloedd adref. Bydd hefyd yn gyfle i ddysgu am gyfraniad y gerdd yn yr ymgyrch i ddiogelu ffordd o fyw pobl yr ardal, a hynny dros 75 o flynyddoedd yn ôl.

Ar ddiwedd y sesiwn, byddwn wedi trafod y gerdd ei hun, ac wedi ystyried sut y mae gwaith Waldo Williams yn ceisio ein hysbrydoli i drefnu cymdeithas sydd yn fwy cyfartal a theg.

 

 

'Sesiynau Blasu' - Cyfres Weminarau

Mae'r gyfres hon o weminarau gan Brifysgol Aberystwyth yn arddangosfa wych a fydd yn trafod yr amrywiaeth sydd ar gael o fewn y pynciau a gynigir yn y Brifysgol.

Bydd y digwyddiadau hwyliog hyn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr tanio’u dychymyg wrth drafod materion cyfoes. Cynlluniwyd y sesiynau i gyfoethogi’u hastudiaethau cyfredol tra’n dod â’r cyfoeth o gyfleoedd academaidd sydd ar gael yn y brifysgol yn fyw.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?