Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Sesiwn Blasu: Y Gyfraith a Throseddeg - Camweinyddu Cyfiawnder

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 23 Mawrth 2021
Mae Dr Sam Poyser o Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth yn edrych ar gamweinyddu cyfiawnder.

Mae'r sesiwn yn edrych ar:

  • Beth yw camweinyddu cyfiawnder;
  • Achosion camweinyddu cyfiawnder;
  • Effeithiau camweinyddu cyfiawnder.

Bydd myfyrwyr yn cael budd o'r sesiwn, nid yn unig drwy ddysgu sut mae camweinyddu cyfiawnder yn digwydd, ond hefyd drwy ddysgu sut mae'n effeithio ar bobl sy'n ei ddioddef.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

 

 

'Sesiynau Blasu' - Cyfres Weminarau

Mae'r gyfres hon o weminarau gan Brifysgol Aberystwyth yn arddangosfa wych a fydd yn trafod yr amrywiaeth sydd ar gael o fewn y pynciau a gynigir yn y Brifysgol.

Bydd y digwyddiadau hwyliog hyn yn cynnig y cyfle i fyfyrwyr tanio’u dychymyg wrth drafod materion cyfoes. Cynlluniwyd y sesiynau i gyfoethogi’u hastudiaethau cyfredol tra’n dod â’r cyfoeth o gyfleoedd academaidd sydd ar gael yn y brifysgol yn fyw.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?