Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Sut beth yw’r System Glirio mewn gwirionedd?

Diweddarwyd Dydd Mawrth, 15 Awst 2023

Myfyrwyr o Brifysgol Caerdydd yn rhannu eu profiadau a’u disgwyliadau parthed y System Glirio.

Mae’r System Glirio yn aml yn cael ei labelu fel rhywbeth negyddol, sy’n achosi straen. Ond, mewn gwirionedd gall fod yn hollol wahanol. Bu’r myfyrwyr yma o Brifysgol Caerdydd yn rhannu eu rhagfarnau parthed y System Glirio, gan gynnwys sut yr oeddent yn teimlo ar y pryd, yn ogystal â’r profiadau a deilliannau cadarnhaol a brofwyd.
UR Cardiff Uni Footer Logo

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Caerdydd ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?