Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys
  • Fideo
  • 5 munud

Theatr a Pherfformiad: Ymlaen â'r Sioe

Diweddarwyd Dydd Gwener, 23 Hydref 2020
Mae Dr Louise Ritchie o Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu Aberystwyth yn cyflwyno Theatr a Pherfformiad – Ymlaen â'r Sioe.

Am ganrifoedd, mae theatrau wedi cael eu dathlu fel man i ymgynnull; rhannu a chael profiad ar y cyd.

Yn ein byd Covid presennol, mae theatrau wedi bod yn fannau cyfyngedig, gwaharddedig ac â mynediad cyfyngedig. Mae cau'r mannau hyn yn codi cwestiynau ynghylch ar gyfer pwy y mae'r theatr a sut y mae'n cyrraedd cynulleidfaoedd.

Wrth i ni edrych i'r dyfodol, bydd y sesiwn yn canolbwyntio ar y rhai sy'n creu Theatr a Pherfformiadau sy'n gweithio y tu allan i leoliadau theatr traddodiadol a sut y maent yn cysylltu â chynulleidfaoedd mewn ffyrdd newydd a diddorol.

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

 

 

Cyfres o weminarau: 'Heriau 2030'

Cyfres o weminarau sy'n edrych ar broblemau'r dyfodol o safbwynt amrywiaeth o bynciau fel Gwleidyddiaeth, Daearyddiaeth, Hanes a Busnes.

Mewn partneriaeth â Channel Talent, nod Prifysgol Aberystwyth yw rhoi cipolwg i chi ar ddulliau addysgu ac ymchwil darlithwyr wrth drafod y problemau y bydd y genhedlaeth nesaf o fyfyrwyr yn eu hwynebu yn ystod y degawd nesaf.

Darllenwch fwy ar wefan Prifysgol Aberystwyth.

 


Logo Prifysgol Aberystwyth

Darparwyd yr adnodd hwn gan Brifysgol Aberystwyth ac mae'n rhan o'r hwb Barod ar gyfer Prifysgol.

Gallwch ddod o hyd i fwy o adnoddau fel hyn ar hafan yr hwb.

 

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Sgorau a Sylwadau

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gwybodaeth hawlfraint

Hepgor Graddau y Cwrs

Am ragor o wybodaeth, edrychwch ar ein cwestiynau cyffredin a all roi'r cymorth sydd ei angen arnoch chi.

Oes gennych chi gwestiwn?