Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Sesiwn 5: Nodi fy nghamau nesaf a ble y gallaf ddod o hyd i wybodaeth a chymorth

Cyflwyniad

Ffigur 5.1

Rydych wedi bod yn ystyried sut i weithio tuag at eich nodau a sut y gallwch helpu eich hun. Nawr mae gennych syniad o'r man rydych am ei gyrraedd a pha anawsterau y gallech eu hwynebu. Rydych hefyd yn ymwybodol pa agweddau ar eich bywyd a allai eich helpu. Mae angen help ar bob un ohonom i gyflawni ein nod mewn bywyd. A ydych yn adnabod unrhyw un a allai eich helpu a'ch cefnogi hefyd - aelodau o'r teulu, ffrindiau, cydweithwyr, staff canolfan gofalwyr neu eraill?

Gwrandewch ar Alana yn disgrifio'r cymorth a gaiff gan gynllun Gofalwyr Oedolion Ifanc yn NEWCIS, ei chanolfan gofalwyr leol.

Download this video clip.Video player: cym_s5_alana_video.mp4
Copy this transcript to the clipboard
Print this transcript
Dangos y trawsgrifiad | Cuddio'r trawsgrifiad
 
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Edrychwch ar y diagram gwe pry cop yn Ffigur 5.2, sy'n dangos rhwydwaith cymorth Claire.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 5.2

Nawr edrychwch ar rwydwaith cymorth Suzanne.

Y ddelwedd a ddisgrifir
Ffigur 5.3