Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Eich cymorth a'r camau nesaf

 • A oeddech yn defnyddio rhai o'r un sgiliau â Claire, Suzanne neu Alana?
 • A wnaethoch ddarganfod unrhyw sgiliau eraill, nad oeddech efallai yn ymwybodol ohonynt?
 • A ydych nawr yn ymwybodol o rinweddau sydd gennych ond nad oeddech wedi'u hystyried o'r blaen?
 • A yw eich rhwydwaith cymorth yn debyg i rai Claire, Alana a Suzanne o gwbl?

Soniwyd am deulu a ffrindiau ond hefyd sefydliadau a allai eu helpu. Yn y gweithgaredd nesaf byddwch yn meddwl am y bobl a'r sefydliadau a allai eich helpu i gyflawni eich nodau yn eich barn chi.

Gweithgaredd 5.1 Fy rhwydweithiau cymorth

Timing: Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Meddyliwch am y bobl sydd wedi eich helpu neu a allai eich helpu yn y dyfodol gydag unrhyw gynlluniau sydd gennych.

Nawr gwnewch ddiagram gwe pry cop fel yr un ar gyfer Claire a Suzanne ar daflen Gweithgaredd 5.1 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   a ddarparwyd.

NEU

Ewch i Weithgaredd 5.1 o'ch Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.

Rydych bron wedi cyrraedd diwedd y cwrs hwn. Mae a wnelo Gweithgaredd 5.2 â chynllunio'r cam nesaf tuag at eich nodau - mae angen i chi feddwl yn ofalus am ble rydych yn ceisio ei gyrraedd.

Mae llawer o wybodaeth a chyngor ar gael os hoffech gael rhagor o arweiniad neu gymorth. Gallwch ymweld ag Ymddiriedolaeth y Gofalwyr, Gwasanaeth Cyngor Gyrfaoedd Y Brifysgol Agored,

Gallwch hefyd ddefnyddio'r adran Rhagor o wybodaeth ar ddiwedd y cwrs am ddolenni gwybodaeth a manylion cyswllt ar gyfer rhagor o adnoddau a chymorth.

Gweithgaredd 5.2 Fy nod hirdymor a 'cham nesaf' cyntaf

Timing: Dylech dreulio tua 15 munud ar y gweithgaredd hwn.

Gan ddechrau gyda nawr a'ch sefyllfa bresennol, meddyliwch yn ofalus iawn am yr hyn y mae angen i chi ei wneud er mwyn cyflawni eich nod. Ystyriwch y gweithgareddau rydych wedi'u gwneud a'r hyn rydych wedi'i ddysgu ohonynt:

 • eich profiadau blaenorol (Gweithgaredd 2.3)
 • y sgiliau, y rhinweddau a'r galluoedd sydd gennych (Gweithgaredd 3.2)
 • unrhyw beth a wnaiff eich helpu, yn ogystal ag unrhyw anawsterau y gallai fod angen i chi eu goresgyn (Gweithgareddau 4.3 a 4.4)
 • unrhyw bobl a fydd yno i'ch helpu (Gweithgaredd 5.1).

Rydym wedi clywed gan Suzanne drwy gydol y cwrs - a dyma'r nodau hirdymor a'r camau nesaf cyntaf a nododd.

Tabl 5.1
Fy nod hirdymor
 • Byw rhwng Cymru ac UDA
 • Helpu dad gyda gofalu
 • Gwaith â thâl gydag ysgrifennu
Beth rwy'n mynd i'w wneud?
 • Treulio amser gyda Dad yr haf hwn ac ymchwilio i opsiynau yn UDA
O ble y caf help a chyngor?
 • Fy nhad
 • Asiantau tai
 • Swyddfa dreth ac ati
Pryd y gwnaf hyn?
 • Yr haf hwn

Defnyddiwch daflen Gweithgaredd 5.2 i fyfyrio ar eich nod hirdymor a'r camau y byddwch yn eu cymryd i'w gyflawni. Defnyddiwch y wybodaeth hon i ysgrifennu brawddeg sy'n dechrau: 'Y cam cyntaf rwyf am ei gymryd ...'

NEU

Ewch i Weithgaredd 5.2 yn eich Cofnod Myfyrio. Pan fyddwch wedi cwblhau'r gweithgaredd, gwnewch yn siŵr eich bod yn arbed y ddogfen eto.