Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Crynodeb

Yr wythnos hon, fe’ch cyflwynwyd i gysyniad penderfyniaeth dechnolegol a’r model Ymwelwyr a Phreswylwyr o gynefindra â thechnoleg. Rydych wedi ymchwilio i ddylunio dysgu, ac wedi dechrau cynllunio ar gyfer symud i addysgu ar-lein. Yn ystod wythnos olaf y cwrs, byddwch yn edrych ar werthuso addysgu ar-lein a sut i asesu effeithiolrwydd newidiadau i’ch ymarfer.

Gadewch i ni weld a yw Rita’n barod i symud i addysgu ar-lein nawr.

Nawr, gallwch symud ymlaen i Wythnos 8 [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] .