Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Wythnos 2: Darganfod y cysylltiadau: egwyddorion a damcaniaethau ar gyfer deall offer digidol

Cyflwyniad

Sut mae dechrau addysgu ar-lein? Yr wythnos hon, byddwn yn edrych ar rai egwyddorion sy’n sail i addysgu ar-lein effeithiol, a sut gall damcaniaethau dysgu lywio dulliau addysgu. Wedyn, fe’ch cyflwynir i gategoreiddiad o’r technolegau a ddefnyddir wrth addysgu ar-lein. Yn olaf, fe’ch cyflwynir i fyd gwrthrychau dysgu. Trwy ddwyn hyn i gyd at ei gilydd, fe ddylech allu dechrau cynllunio’r hyn rydych eisiau ei gyflawni trwy addysgu ar-lein.

Myfyrdodau’r athro/athrawes

Yr wythnos hon, mae gennym ni glip gan Leanne, sy’n dweud wrthym am rai o’r offer a’r cysyniadau mae hi wedi eu gweld yn ddefnyddiol yn ei haddysgu. Gallwch wylio'r fideo [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   hwn yn Saesneg. Neu fel arall, gallwch ddarllen y trawsgrifiad hwn yn Gymraeg.

Erbyn diwedd yr wythnos hon, dylech chi allu:

  • deall rhai o egwyddorion hanfodol addysgu ar-lein
  • bod yn ymwybodol o rai damcaniaethau dysgu allweddol a dosbarthiadau o dechnolegau addysgu ar-lein
  • deall cysyniad gwrthrychau dysgu a rhai o’u gwahanol ddosbarthiadau.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored