Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.4 Gofynnwch am adborth

Ochr yn ochr â meithrin ymdeimlad o gymuned, bydd angen i chi wirio’n rheolaidd sut mae’r dysgwyr yn datblygu, gwerthuso eu cynnydd trwy ddeunyddiau’r cwrs, a sicrhau eu bod yn cael eu cynorthwyo. Bydd angen i chi roi sylw i’r rhai sy’n ymateb yn negyddol, a’r rhai nad ydynt yn ymateb o gwbl, i’w helpu i ddatblygu strategaethau astudio i ddychwelyd i’r trywydd iawn. Gall dulliau adborth ar-lein roi adborth mwy ffurfiannol i diwtoriaid na holiaduron papur traddodiadol (Donovan et al., 2006). Gall arsylwi cymheiriaid gyda chyd-athrawon ar-lein (Jones a Gallen, 2016) fod yn fuddiol iawn i’ch ymarfer addysgu ar-lein hefyd. Byddwn yn archwilio sut gallwch wneud y defnydd gorau o adborth yn Wythnos 8 y cwrs hwn.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored