Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.4 Gwella adnoddau a deunyddiau rydych eisoes yn eu defnyddio

Bydd llawer o athrawon yn gyfarwydd â chreu dogfennau Word a chyflwyniadau PowerPoint. Gall deunyddiau yn y ddau fformat gael eu haddasu ar gyfer yr amgylchedd ar-lein. Maen nhw’n enghraifft glasurol o’r ‘categori disodli’ yn y model SAMR (Puentedura, 2017), lle mae athrawon yn symud ar-lein yr un dulliau a ddefnyddion nhw yn yr amgylchedd wyneb yn wyneb. Fodd bynnag, gydag ychydig mwy o waith, gall dogfennau sefydlog sy’n cynnwys testun a delweddau gael eu troi’n adnoddau archwilio ar-lein, gan gysylltu â gwefannau, animeiddiadau, fideos, blogiau, ac yn y blaen, i gyfoethogi’r profiad dysgu. Yna, gall y ffeiliau Word a PowerPoint hyn sydd wedi’u gwella gael eu hintegreiddio â deunyddiau eraill gan ddefnyddio adnoddau creu cynnwys, neu gael eu gosod o fewn system rheoli cwrs, er enghraifft.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored