Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Ausubel, D.P. (1960) ‘Use of advance organisers in the learning and retention of meaningful material’, Journal of Educational Psychology, cyfrol 51, rhif 5, tud.(au) 267–72.
Beasley, J.G. a Beck, D.E. (2017) ‘Defining Differentiation in Cyber Schools: What Online Teachers Say’, TechTrends, cyfrol 61, rhif 6, tud.(au) 550–59.
Beetham, H. (2007) ‘An approach to learning activity design’, yn: Beetham, H. a Sharpe, R. (goln) Rethinking Pedagogy for a Digital Age, Rhydychen, RoutledgeFalmer, tud.(au) 26–40.
Bruner, J.S. (1966) Toward a Theory of Instruction, Cambridge, MA, Gwasg Prifysgol Harvard.
Damcaniaeth anhrefn: https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory
Churchill, D. (2007) ‘Towards a useful classification of learning objects’, Educational Technology Research and Development, cyfrol 55, rhif 5, tud.(au) 479–97.
Cooper, S. (2016) 10 Best Practices To Be An Effective Online Teacher [Ar-lein]. Ar gael yn https://elearningindustry.com/10-best-practices-effective-online-teacher (Cyrchwyd 6 Tachwedd 2017).
Donovan, J., Mader, C.E. a Shinsky, J. (2006) ‘Constructive student feedback: Online vs. traditional course evaluations’, Journal of Interactive Online Learning, cyfrol 5, rhif 3, tud.(au) 283–96.
Hill, C. (gol.) (2009) 10 Principles of Effective Online Teaching: Best Practices in Distance Education [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.mnsu.edu/cetl/teachingwithtechnology/tech_resources_pdf/Ten%20Principles%20of%20Effective%20Online%20Teaching.pdf (Cyrchwyd 26 Mehefin 2018).
Jones, M.H. a Gallen, A-M. (2016) ‘Peer observation, feedback and reflection for development of practice in synchronous online teaching’, Innovations in Education and Teaching International, cyfrol 53, rhif 6, tud.(au) 616–26.
Love, C. (2015) SAMR: A model without evidence [Ar-lein]. Ar gael yn https://charlielove.org/?p=10025 (Cyrchwyd 9 Tachwedd 2017).
Piaget, J. (1957) ‘The Child and Modern Physics’, Scientific American, cyfrol 196, rhif 3, tud.(au) 46–51.
Puentedura, R.R. (2017) A SAMR Ladder for Teacher Professional Development [Ar-lein]. Ar gael yn http://hippasus.com/blog/wp-content/uploads/2017/09/SAMRLadderForTeacherPD.pdf (Cyrchwyd 2 Tachwedd 2017).
Siemens, G. (2005) ‘Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age’, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, cyfrol 2, rhif 1 [Ar-lein]. Ar gael yn http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm (Cyrchwyd 6 Tachwedd 2017).
Skinner, B.F. (1968) The Technology of Teaching, Efrog Newydd, NY, Appleton-Century-Crofts.
Thorndike, E.L., Bregman, E.O., Tilton, J.W. a Woodyard, E. (1928) Adult Learning, Efrog Newydd, NY, Macmillan.
Vygotsky, L.S. (1986) Thought and Language (wedi’i gyfieithu o’r Rwseg a’i ddiwygio a’i olygu gan A. Kozulin), Cambridge, MA, Gwasg MIT.
Wenger, E. (1998) Communities of Practice: learning, meaning and identity, Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored