Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Ausubel, D.P. (1960) ‘Use of advance organisers in the learning and retention of meaningful material’, Journal of Educational Psychology, cyfrol 51, rhif 5, tud.(au) 267–72.
Beasley, J.G. a Beck, D.E. (2017) ‘Defining Differentiation in Cyber Schools: What Online Teachers Say’, TechTrends, cyfrol 61, rhif 6, tud.(au) 550–59.
Beetham, H. (2007) ‘An approach to learning activity design’, yn: Beetham, H. a Sharpe, R. (goln) Rethinking Pedagogy for a Digital Age, Rhydychen, RoutledgeFalmer, tud.(au) 26–40.
Bruner, J.S. (1966) Toward a Theory of Instruction, Cambridge, MA, Gwasg Prifysgol Harvard.
Damcaniaeth anhrefn: https://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory
Churchill, D. (2007) ‘Towards a useful classification of learning objects’, Educational Technology Research and Development, cyfrol 55, rhif 5, tud.(au) 479–97.
Cooper, S. (2016) 10 Best Practices To Be An Effective Online Teacher [Ar-lein]. Ar gael yn https://elearningindustry.com/10-best-practices-effective-online-teacher (Cyrchwyd 6 Tachwedd 2017).
Donovan, J., Mader, C.E. a Shinsky, J. (2006) ‘Constructive student feedback: Online vs. traditional course evaluations’, Journal of Interactive Online Learning, cyfrol 5, rhif 3, tud.(au) 283–96.
Hill, C. (gol.) (2009) 10 Principles of Effective Online Teaching: Best Practices in Distance Education [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.mnsu.edu/cetl/teachingwithtechnology/tech_resources_pdf/Ten%20Principles%20of%20Effective%20Online%20Teaching.pdf (Cyrchwyd 26 Mehefin 2018).
Jones, M.H. a Gallen, A-M. (2016) ‘Peer observation, feedback and reflection for development of practice in synchronous online teaching’, Innovations in Education and Teaching International, cyfrol 53, rhif 6, tud.(au) 616–26.
Love, C. (2015) SAMR: A model without evidence [Ar-lein]. Ar gael yn https://charlielove.org/?p=10025 (Cyrchwyd 9 Tachwedd 2017).
Piaget, J. (1957) ‘The Child and Modern Physics’, Scientific American, cyfrol 196, rhif 3, tud.(au) 46–51.
Puentedura, R.R. (2017) A SAMR Ladder for Teacher Professional Development [Ar-lein]. Ar gael yn http://hippasus.com/blog/wp-content/uploads/2017/09/SAMRLadderForTeacherPD.pdf (Cyrchwyd 2 Tachwedd 2017).
Siemens, G. (2005) ‘Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age’, International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, cyfrol 2, rhif 1 [Ar-lein]. Ar gael yn http://www.itdl.org/journal/jan_05/article01.htm (Cyrchwyd 6 Tachwedd 2017).
Skinner, B.F. (1968) The Technology of Teaching, Efrog Newydd, NY, Appleton-Century-Crofts.
Thorndike, E.L., Bregman, E.O., Tilton, J.W. a Woodyard, E. (1928) Adult Learning, Efrog Newydd, NY, Macmillan.
Vygotsky, L.S. (1986) Thought and Language (wedi’i gyfieithu o’r Rwseg a’i ddiwygio a’i olygu gan A. Kozulin), Cambridge, MA, Gwasg MIT.
Wenger, E. (1998) Communities of Practice: learning, meaning and identity, Caergrawnt, Gwasg Prifysgol Caergrawnt.