Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.4 Trin delweddau

Gall delweddau gael eu defnyddio’n effeithiol iawn wrth ddysgu ar-lein – i ddangos cysyniad, darparu effaith emosiynol, atgyfnerthu’r hyn a ddysgwyd, neu ychwanegu addurn gweledol yn syml. Yn hytrach na chynnwys delweddau ar eu ffurf wreiddiol yn unig, ceisiwch ddefnyddio meddalwedd graffeg rad ac am ddim i drin ac anodi delweddau. Er enghraifft, gallai athro/athrawes newid un ddelwedd yn ddigidol a’i phostio ochr yn ochr â’r un wreiddiol, gan ofyn i’r dysgwyr ‘nodi’r gwahaniaethau’, neu gallai’r athro/athrawes guddio elfennau o’r ddelwedd a gofyn i’r myfyrwyr ragfynegi beth sydd wedi’i guddio (mae’r dull hwn yn gweithio’n arbennig o dda gyda hafaliadau mathemategol neu gemegol).

Awgrym da

Gwnewch yn siŵr fod cydraniad a maint ffeil eich delweddau’n briodol. Os yw’r cydraniad yn rhy isel, efallai na fydd y manylion yn ddigon clir, yn enwedig i fyfyrwyr sy’n defnyddio rhai mathau o sgriniau arddangos neu feddalwedd chwyddo. Ar y llaw arall, gall delweddau cydraniad uchel iawn olygu ffeiliau enfawr y bydd yn cymryd amser hir i unrhyw un sydd â chysylltiad arafach â’r rhyngrwyd eu lawrlwytho. Gellir gwirio maint ffeiliau trwy edrych ar ‘briodweddau’r’ ffeil yn rheolwr ffeiliau eich cyfrifiadur. Er bod pob math o feddalwedd yn wahanol, byddant fel arfer yn cynnwys opsiynau wrth arbed ffeil sy’n caniatáu ar gyfer newid y cydraniad neu’r ansawdd. Hefyd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi rhoi disgrifiad o’r ddelwedd fel bod y myfyrwyr nad ydynt yn gallu ei gweld yn gallu deall beth sy’n cael ei dangos o hyd (byddwch yn dysgu mwy am wneud eich dysgu’n gynhwysol yn Wythnos 6).

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored