Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3.1 Technolegau cymdeithasol ar gyfer hyrwyddo cymuned

Described image
Ffigur 6 Gall offer cyfryngau cymdeithasol roi ffordd hawdd i ddysgwyr gyfathrebu â’i gilydd

Gellir defnyddio rhai adnoddau cyfryngau cymdeithasol i wella cyfathrebu a chydlyniant ymhlith eich grŵp o ddysgwyr ar-lein. Gall adnoddau ‘casglu’ fel Pinterest helpu’r dysgwyr i ddarganfod pwnc gyda’i gilydd a rhannu eu canfyddiadau neu eu syniadau. Gall adnoddau gosod nod tudalen cymdeithasol fel Diigo helpu i ehangu sgiliau ymchwil dysgwyr, gan eu cysylltu ag adnoddau nad oeddent wedi dod ar eu traws yn flaenorol. Wrth gwrs, ni fydd defnyddio’r technolegau iawn yn unig yn gorfodi ymdeimlad o gymuned a dysgu a rennir i ddatblygu mewn unrhyw garfan benodol, ond bydd yn rhoi cyfle i hynny ddigwydd. Os yw Facebook ar gael i holl aelodau eich carfan (mae wedi’i atal mewn rhai gwledydd), gall creu grŵp Facebook ar gyfer y dosbarth roi ffordd rwydd i’r dysgwyr gyfathrebu â’i gilydd, yn ogystal â rhoi cyfle i’r athro/athrawes eu hatgoffa’n brydlon am yr amserlen, a rhannu adnoddau perthnasol. Mae Coughlan a Perryman (2015) wedi ysgrifennu am ddefnyddio grwpiau Facebook a arweinir gan fyfyrwyr a’u rôl wrth hwyluso dysgu a chyflawni cynhwysiant addysgol.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored