Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.3 Rhannu gwybodaeth

Gall athrawon hefyd ddefnyddio rhwydweithio cymdeithasol i gysylltu â chymheiriaid sy’n fwy profiadol wrth addysgu ar-lein (a rhyw ddydd fe allech chi fod yr athro/athrawes y mae eraill yn cysylltu ag ef/â hi). Peidiwch ag ofni estyn allan i’r rhai a allai fod yn fwy profiadol i ofyn am gyngor ar y ffordd orau o fynd i’r afael ag elfen o addysgu ar-lein. Os bydd rhywun yn estyn allan i chi am arweiniad, dychwelwch y ffafr.