Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

1.5 Creu cysylltiadau

Gall rhwydweithio cymdeithasol ddileu llawer o’r rhwystrau rhag trafod gyda’r ‘arweinwyr blaenllaw’ yn eich maes. Os oes gennych gwestiwn i arbenigwr penodol y byddech wedi gallu cysylltu ag ef mewn cynhadledd wyneb yn wyneb yn unig, yn bennaf, dau ddegawd yn ôl, gallwch bellach ddefnyddio’ch rhwydweithiau i ofyn cwestiwn cyflym iddo ar Twitter, er enghraifft. Mae rhwydweithio cymdeithasol wedi gwneud byd addysg yn fwy hygyrch o lawer i’w aelodau nag erioed o’r blaen (Davis, 2011).

Gweithgaredd 1 Amlygu eich rolau presennol mewn rhwydweithiau

Timing: Caniatewch oddeutu 30 munud

Cwblhewch y tabl canlynol. Pa rai o’r rhwydweithiau canlynol ydych chi eisoes yn cymryd rhan ynddynt? Y m mhob achos, ystyriwch y math o gyfranogiad sydd gennych ym mhob rhwydwaith. (Gall cyfranogiad a ddisgrifir fel cyfranogiad ‘anffurfiol’ fod yn unswydd, ar unrhyw bwnc, heb fod yn gysylltiedig â’ch ymarfer addysgu eich hun, weithiau; byddai cyfranogiad a ddisgrifir fel cyfranogiad ‘ffurfiol’ yn canolbwyntio ar wella’ch addysgu neu rannu adnoddau.)

Tabl 1 Mathau o gyfranogiad mewn rhwydweithiau ar-lein
  • Math o gyfranogiad >

Math o rwydwaith

  • ˅
Arsylwr (neu ‘lechwr’, sy’n darllen mewnbwn pobl eraill ond nad yw’n cyfrannu’n uniongyrchol) Ymatebwr (sy’n ateb cwestiynau neu’n gwneud sylwadau ar drafodaethau) Cyfrannwr testun (sy’n postio cwestiynau neu’n dechrau trafodaethau) Cyfrannwr gwybodaeth (sy’n darparu gwybodaeth ffeithiol na chrëwyd gennych chi eich hun) Rhannwr (sy’n cyfrannu eich deunydd eich hun i’w drafod neu ei ailddefnyddio)
Cysylltiad ar-lein anffurfiol ag athrawon yn eich sefydliad rydych yn rhyngweithio â nhw wyneb yn wyneb yn bennaf.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cysylltiad ar-lein anffurfiol ag athrawon yn eich sefydliad rydych yn rhyngweithio â nhw ar-lein yn bennaf.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cysylltiad ar-lein anffurfiol ag athrawon mewn sefydliadau eraill rydych wedi cyfarfod â nhw wyneb yn wyneb ar ryw adeg.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cysylltiad ar-lein anffurfiol ag athrawon sydd wedi dod at ei gilydd yn anffurfiol trwy gyfryngau cymdeithasol.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cysylltiad ar-lein ffurfiol ag athrawon o’r un pwnc, disgyblaeth neu grŵp oedran.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cysylltiad ar-lein ffurfiol ag athrawon o lawer o gefndiroedd sy’n canolbwyntio ar bynciau addysgu penodol (e.e. ystafelloedd dosbarth gwrthdro, addysgu ar-lein ac ati)
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Cysylltiad ar-lein ffurfiol ag aelodau eraill sefydliadau athrawon (e.e. aelodau cyrff proffesiynol, undebau ac ati)
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
I ddefnyddio’r ymarferoldeb rhyngweithiol yma, bydd angen cyfrif am ddim gyda’r Brifysgol Agored. Mewngofnodwch neu gofrestrwch.
Interactive feature not available in single page view (see it in standard view).

Gadael sylw

Wrth addysgu ar-lein, mae’n bwysig ystyried nid yn unig eich deunyddiau addysgu, ond eich ymarfer eich hun fel aelod o’r gymuned addysgu ehangach. Dylai’r gweithgaredd hwn eich helpu i weld lle y gallech gael y budd mwyaf o’ch cysylltiadau presennol, a sut gallech wneud rhai newydd ar-lein.