Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

References

Ansmann, L., Flickinger, T.E., Barello, S., Kunneman, M., Mantwill, S., Quilligan, S., Zanini, C. and Aelbrecht, K. (2014) ‘Career development for early career academics: Benefits of networking and the role of professional societies’, Patient Education and Counseling, cyfrol 97, tud.(au) 132–34.
Carpenter, J.P. and Krutka, D.G. (2014) ‘How and Why Educators Use Twitter: A Survey of the Field’, Journal of Research on Technology in Education, cyfrol 46, rhif 4, pp .414–34.
Davis, M.R. (2011) ‘Social Media Feeds Freewheeling Professional Development’, Education Week, cyfrol 31, no. 9 [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.edweek.org/ew/articles/2011/10/26/09edtech-social.h31.html (Cyrchwyd 27 Medi 2018).
Greenfield, A. (2010) Don’t get me wrong [Ar-lein]. Ar gael yn https://speedbird.wordpress.com/2010/05/04/dont-get-me-wrong/ (Cyrchwyd 10 Tachwedd 2017).
Heinrich, E. (2015) ‘Identifying teaching groups as a basis for academic development’, Higher Education Research & Development, cyfrol 34, no. 5, tud.(au) 899–913.
Kozierok, C. (2005) The TCP/IP Guide [Ar-lein]. Ar gael yn www.tcpipguide.com/free/t_TheAdvantagesBenefitsofNetworking.htm (Cyrchwyd 10 Tachwedd 2017).
Krutka, D.G., Bergman, D.J., Flores, R., Mason, K. and Jack, A.R. (2014) ‘Microblogging about teaching: Nurturing participatory cultures through collaborative online reflection with pre-service teachers’, Teaching and Teacher Education, cyfrol 40, tud.(au) 83–93.
LinkedIn (2017) About Us [Ar-lein]. Ar gael yn https://www.linkedin.com/company/linkedin/ (Cyrchwyd 11 Tachwedd 2017).
MacGillivray, A.E. (2017) ‘Social Learning in Higher Education: A Clash of Cultures?’, in McDonald, J. and Cater-Steel, A. (eds) Communities of Practice: Facilitating Social Learning in Higher Education, Springer, Singapore, tud.(au) 27–46.
Weller, M. (2011) The Digital Scholar: How Technology Is Transforming Scholarly Practice [Ar-lein], London, Bloomsbury Academic. Ar gael yn https://www.bloomsburycollections.com/book/the-digital-scholar-how-technology-is-transforming-scholarly-practice/ (Cyrchwyd 26 Mehefin 2018).
Wenger-Trayner, E. and Wenger-Trayner, B. (2015) Introduction to communities of practice [Ar-lein]. Ar gael yn www.wenger-trayner.com/introduction-to-communities-of-practice/ (Cyrchwyd 10 Tachwedd 2017).

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored