Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

3 Dod o hyd i adnoddau ar-lein

Described image
Ffigur 6 Logo arall ar gyfer OER

Mae miliynau o OER ar gael ar y we. Byddai’r dasg o ddod o hyd iddynt yn feichus iawn i athro/athrawes unigol heblaw am storfeydd OER. Gall y rhain gynnwys allbwn un prosiect neu sawl prosiect a gasglwyd ynghyd, OER gan un sefydliad, neu gasgliad o nifer. Er enghraifft, mae safle OpenLearn [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] yn casglu ynghyd holl ddeunydd addysg agored y Brifysgol Agored.