Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.3 Gwneud elfennau clywedol yn hygyrch

Mae dwy ffordd gyffredin o wneud elfennau sain yn hygyrch i’r rhai hynny na allant wrando arnynt neu nad ydynt eisiau gwrando arnynt. O ran fideos, y dechneg fwyaf cyffredin yw ychwanegu is-deitlau neu gapsiynau caeëdig.

Mewn rhai achosion, fe allai fod yn fwy priodol darparu trawsgrifiad testun ar wahân. Gall hyn weithio’n dda iawn ar gyfer sain, neu ar gyfer rhai fideos, fel cyfweliadau, lle nad yw’r elfen weledol yn hanfodol i ddeall y cynnwys. Os yw’r cynnwys fideo yn fwy cymhleth, cofiwch y gallai fod yn anodd darllen trawsgrifiad a gwylio fideo ar yr un pryd.

Mewn trawsgrifiad neu is-deitlau, fe all fod yn bwysig disgrifio unrhyw seiniau ystyrlon, nid dim ond y geiriau sy’n cael eu llefaru.

Cofiwch, os byddwch yn defnyddio adnodd creu capsiynau awtomatig, fel yr un a ddarperir gan YouTube, bydd rhaid i chi wirio a golygu’r capsiynau a ddarparwyd ganddo i sicrhau cywirdeb. Mae’r allbwn sy’n cael ei greu gan yr adnoddau hyn yn anghywir yn aml, ond gellir ei wella â llaw.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored