Ewch â’ch addysgu ar-lein
Ewch â’ch addysgu ar-lein

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

2.5 Sicrhau y gellir cwblhau tasgau heb fod angen deheurwydd dwylo neu graffter gweledol

Described image
Ffigur 8 Gall defnyddio swyddogaethau allweddol yn lle llygoden fod yn haws i rai dysgwyr ddechrau tynnu llun ffigur

Mae llawer o bobl yn defnyddio technoleg gynorthwyol sy’n dyblygu swyddogaethau bysellfwrdd yn hytrach na llygoden. Ni all eraill ddefnyddio llygoden yn fanwl gywir. Felly, dylech sicrhau bod yr holl gynnwys a gofynion llywio yn hygyrch gan ddefnyddio’r bysellfwrdd yn unig. Mae hyn yn golygu os ydych eisiau defnyddio elfennau sy’n gofyn am ddeheurwydd dwylo (fel ymarferion llusgo a gollwng neu bosau croesair) neu graffter gweledol (fel gemau chwilair neu ddelweddau ‘sylwi ar y gwahaniaethau’), fe ddylai fod yn bosibl cwblhau’r rhain gan ddefnyddio’r bysellfwrdd yn unig, a’r llygoden yn unig (efallai ar y cyd â’r bysellfwrdd ar y sgrin sy’n rhan osodedig o’r rhan fwyaf o systemau gweithredu), neu dylech ddarparu gweithgareddau amgen i’r rhai nad ydynt yn gallu gwneud y tasgau gwreiddiol, o bosibl. I brofi hyn, symudwch eich llygoden allan o gyrraedd, a cheisiwch wneud y gweithgaredd gan ddefnyddio’r bysellau Tab, Bylchwr, Saeth a Chofnodi (Enter). Os gallwch ei gyflawni, ychwanegwch gyfarwyddiadau i’ch dysgwyr ar sut i’w wneud. Os na allwch ei gyflawni, meddyliwch am sut i ddarparu gweithgaredd amgen. Yn yr un modd, treialwch eich adnodd gan ddefnyddio’r llygoden yn unig.

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 1000 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored