Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyn i chi ddechrau

Treuliwch amser yn ystyried eich anghenion dysgu presennol a'ch cyfleoedd drwy gyflawni Gweithgaredd 1 isod.

Gweithgaredd 1

Timing: Dylech neilltuo tua 15 munud

Isod, ceir dolen i holiadur byr sy'n eich annog i ystyried y canlynol:

  • Beth yw eich blaenoriaethau presennol ar gyfer dysgu?
  • Sut mae astudio cwrs ar-lein byr yn cyd-fynd â'ch ffordd o fyw bob dydd?
  • Pa nodau rydych chi'n gobeithio eu cyflawni drwy astudio'r cwrs hwn?

Holiadur am eich dysgu (1) [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]

Erbyn diwedd y cwrs, gobeithio y byddwch yn gallu myfyrio ar eich atebion.

Gobeithio y byddwch yn mwynhau'r cwrs!


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.