Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Canlyniadau dysgu

Drwy gwblhau'r adran hon byddwch yn gallu gwneud y canlynol:

  • disgrifio'r prif fathau o broblemau iechyd meddwl a sut y gallent effeithio ar y person sy'n derbyn gofal
  • egluro'r effaith y gallai problemau iechyd meddwl ei chael ar ofalwyr teuluol.