Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Gofal a thriniaeth iechyd meddwl

Yn ystod yr ugeinfed ganrif, datblygodd y gofal a'r driniaeth a roddwyd i bobl â salwch meddwl o fod yn system sefydliadol mewn ysbytai meddwl mawr i system gofal yn y gymuned yn bennaf. Roedd yr hen ysbytai meddwl yn darparu gofal gwarchodol, lle'r oedd angen i gleifion fyw mewn cymuned ysbyty hunangynhwysol, wedi'u goruchwylio gan gymuned ar wahân o feddygon, nyrsys a gweithwyr gwasanaeth eraill, fel gorchuddion dodrefn, prif arddwr a chrydd. Yn y gymuned ofal heddiw, mae'r rhan fwyaf o'r defnyddwyr gwasanaethau yn byw yn annibynnol, mewn grwpiau bach neu gyda'u teuluoedd eu hunain, yn yr un gymuned â'r gweddill ohonom.

Mae gofal a thriniaeth wedi datblygu hefyd. Arweiniodd y broses o gyflwyno meddyginiaeth effeithiol yn y 1950au at gau'r hen ysbytai dros amser, ac roedd llai o angen goruchwyliaeth gyson ar unigolion oedd â phroblemau iechyd meddwl difrifol. Ar yr un pryd, cyflwynwyd therapïau siarad newydd a helpodd unigolion i ymdopi â straen bywyd. Heddiw, defnyddir amrywiaeth o feddyginiaeth effeithiol i drin problemau iechyd meddwl o sgitsoffrenia i iselder. Er mai rheoli a lleddfu symptomau oedd y nod ar un adeg, adferiad yw nod y driniaeth heddiw.


Yn byw yng Nghymru? Rhyddhewch eich uchelgais gyda chwrs rhan-amser â thâl gyda'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

Gyda grantiau hyd at £4,500* i helpu gyda chostau byw, a benthyciadau ffioedd dysgu i dalu ffioedd cwrs, nawr yw'r amser i gymryd y cam nesaf.

Mwy o wybodaeth

*Mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol ar gyfer cymorth ariannol.