Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Frances Doran (Goruchwyliwr Hyfforddiant Gweithrediadau yn Leonard Cheshire Disability) a John Rowe (Darlithydd ar gyfer Y Brifysgol Agored).

Addaswyd yr astudiaeth achos yn cynnwys Frank a Grace o gyfres o weithgareddau yn KYN2017 Preparing for graduate practice, Unit 19 Section 2, Milton Keynes, Y Brifysgol Agored.

Heblaw am ddeunyddiau gan drydydd partïon a deunyddiau a nodwyd fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded ShareALike-Anfasnachol-Priodoliad Creative Commons 4.0.

Mae'r deunydd a gaiff ei gydnabod isod yn Berchenogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nid yw'n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i ni atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn.

Delweddau

Ffigur 1: © AlexRaths/iStockphoto.com

Ffigur 2: © Poco_bw/Dreamstime.com (defnyddir modelau am resymau enghreifftiol)

Ffigur 3: © David Sucsy/iStockphoto.com

Ffigur 4: © kcslagle/iStockphoto.com

Testun

Gweithgaredd 2: Dyfyniad o ddogfen Sefydliad Iechyd y Byd (2015) Cancer [ar-lein]. Ar gael yn http://www.who.int

Gweithgaredd 4: Testun o http://www.skillsforcare.org.uk Sgiliau Iechyd a Sgiliau Gofal (2014) Common Core Principles and Competences for Social Care and Health Workers Working with Adults at the End of Life (2il argraffiad, Leeds a Bryste, Sgiliau Iechyd a Sgiliau Gofal.

Gweithgaredd 5: Rhan 1: dyfyniad o ddogfen yr Adran Iechyd (2011) Finding the Words, Caerlŷr, Rhaglen Gofal Diwedd Oes Genedlaethol y GIG.

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfreintiau. Os byddwn wedi hepgor unrhyw ffynonellau yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn barod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.