Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cydnabyddiaethau

Ysgrifennwyd y cwrs am ddim hwn gan Frances Doran (Goruchwyliwr Hyfforddiant Gweithrediadau yn Leonard Cheshire Disability) a John Rowe (Darlithydd ar gyfer Y Brifysgol Agored).

Addaswyd yr astudiaeth achos yn cynnwys Frank a Grace o gyfres o weithgareddau yn KYN2017 Preparing for graduate practice, Unit 19 Section 2, Milton Keynes, Y Brifysgol Agored.

Heblaw am ddeunyddiau gan drydydd partïon a deunyddiau a nodwyd fel arall (gweler y telerau ac amodau [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] ), mae'r cynnwys hwn ar gael o dan Drwydded ShareALike-Anfasnachol-Priodoliad Creative Commons 4.0.

Mae'r deunydd a gaiff ei gydnabod isod yn Berchenogol ac fe'i defnyddir dan drwydded (nid yw'n ddarostyngedig i Drwydded Creative Commons). Rydym yn ddiolchgar iawn i'r ffynonellau canlynol am roi caniatâd i ni atgynhyrchu deunydd yn y cwrs am ddim hwn.

Delweddau

Ffigur 1: © AlexRaths/iStockphoto.com

Ffigur 2: © Poco_bw/Dreamstime.com (defnyddir modelau am resymau enghreifftiol)

Ffigur 3: © David Sucsy/iStockphoto.com

Ffigur 4: © kcslagle/iStockphoto.com

Testun

Gweithgaredd 2: Dyfyniad o ddogfen Sefydliad Iechyd y Byd (2015) Cancer [ar-lein]. Ar gael yn http://www.who.int

Gweithgaredd 4: Testun o http://www.skillsforcare.org.uk Sgiliau Iechyd a Sgiliau Gofal (2014) Common Core Principles and Competences for Social Care and Health Workers Working with Adults at the End of Life (2il argraffiad, Leeds a Bryste, Sgiliau Iechyd a Sgiliau Gofal.

Gweithgaredd 5: Rhan 1: dyfyniad o ddogfen yr Adran Iechyd (2011) Finding the Words, Caerlŷr, Rhaglen Gofal Diwedd Oes Genedlaethol y GIG.

Gwnaed pob ymdrech i gysylltu â pherchenogion hawlfreintiau. Os byddwn wedi hepgor unrhyw ffynonellau yn anfwriadol, bydd y cyhoeddwyr yn barod i wneud y trefniadau angenrheidiol ar y cyfle cyntaf.