Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Pwyntiau allweddol o Adran 3

Yn yr adran hon rydych wedi dysgu:

  • beth yw gofal lliniarol a gofal diwedd oes
  • sut y gall gofal lliniarol a gofal diwedd oes gyfrannu at farwolaeth dda
  • ffyrdd o wella ansawdd bywyd person wrth i farwolaeth agosáu
  • sut y gellir helpu rhywun i gael marwolaeth dda
  • sut i adnabod arwyddion bod rhywun yn agosáu at farwolaeth.

Mae Adran 4 yn archwilio cymryd risgiau cadarnhaol. Fel arfer, ystyrir bod cymryd risgiau yn ymwneud â lleihau risgiau i eraill yn unig. Drwy astudio'r adran hon, byddwch yn gweld y gall cymryd risgiau cadarnhaol arwain at fuddiannau ychwanegol pan ystyrir anghenion a dewisiadau'r person sy'n derbyn gofal.