Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Pwyntiau allweddol o Adran 3

Yn yr adran hon rydych wedi dysgu:

  • beth yw gofal lliniarol a gofal diwedd oes
  • sut y gall gofal lliniarol a gofal diwedd oes gyfrannu at farwolaeth dda
  • ffyrdd o wella ansawdd bywyd person wrth i farwolaeth agosáu
  • sut y gellir helpu rhywun i gael marwolaeth dda
  • sut i adnabod arwyddion bod rhywun yn agosáu at farwolaeth.

Mae Adran 4 yn archwilio cymryd risgiau cadarnhaol. Fel arfer, ystyrir bod cymryd risgiau yn ymwneud â lleihau risgiau i eraill yn unig. Drwy astudio'r adran hon, byddwch yn gweld y gall cymryd risgiau cadarnhaol arwain at fuddiannau ychwanegol pan ystyrir anghenion a dewisiadau'r person sy'n derbyn gofal.