Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Yr Adran Iechyd (2011) Finding the Words, Caerlŷr, Rhaglen Gofal Diwedd Oes Genedlaethol y GIG. Mae hefyd ar gael ar-lein yn http://www2.westsussex.gov.uk/ LearningandDevelopment/ End%20Of%20Life%20Care/ Finding_the_words_Workbook_web_1.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Dixon, J., King, D., Matosevic, T., Clark, M. a Knapp, M. (2015) Equity in the Provision of Palliative Care in the UK:Review of Evidence, Ysgol Economeg Llundain [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mariecurie.org.uk/ globalassets/ media/ documents/ policy/ campaigns/ equity-palliative-care-uk-report-full-lse.pdf/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Gold Standards Framework Centre (2015) Advanced Care Planning [ar-lein]. Ar gael yn www.goldstandardsframework.org.uk/ advance-care-planning/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Gofal Canser Marie Curie (2015) Palliative Care and End of Life Care [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mariecurie.org.uk/ help/ terminal-illness/ diagnosed/ palliative-care-end-of-life-care#endoflifecare/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Cyngor Gofal Lliniarol Cenedlaethol (2014) Signs that Death is Near [ar-lein]. Ar gael yn http://dyingmatters.org/ page/ signs-death-near/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Tîm Gweithredu Canser Cenedlaethol y GIG (2010) Holistic Common Assessment of Supportive and Palliative Care Needs for Adults Requiring End of Life Care, Tîm Gweithredu Canser Cenedaethol y GIG. Ar gael ar-lein yn http://www.nhsiq.nhs.uk/ resource-search/ publications/ eolc-hca-guide.aspx (cyrchwyd 8 Ebrill 2016).
Sgiliau Iechyd a Sgiliau Gofal (2014) Common Core Principles and Competences for Social Care and Health Workers Working with Adults at the End of Life (2il argraffiad), Leeds a Bryste, Sgiliau Iechyd a Sgliau Gofal.
Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) (nd) End of Life Care:What Matters to the Person who’s Dying [fideo ar-lein]. Ar gael yn http://www.scie.org.uk/ socialcaretv/ video-player.asp?v=holisticassessment (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Sefydliad Iechyd y Byd (2015) Cancer [ar-lein]. Ar gael yn http://www.who.int/ cancer/ palliative/ en/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).