Sgipio i'r cynnwys
Mynd i'r prif gynnwys

Ynghylch y cwrs am ddim hwn

Dewch yn fyfyriwr gyda’r Brifysgol Agored

Lawrlwytho'r cwrs hwn

Rhannu'r cwrs am ddim hwn

Gofalu am oedolion
Gofalu am oedolion

Dechrau'r cwrs am ddim hwn nawr. Crëwch gyfrif a mewngofnodwch. Ymrestrwch a chwblhewch y cwrs am ddatganaid o'ch cyfranogiad neu fathodyn digidol am ddim os ydynt ar gael.

Cyfeiriadau

Yr Adran Iechyd (2011) Finding the Words, Caerlŷr, Rhaglen Gofal Diwedd Oes Genedlaethol y GIG. Mae hefyd ar gael ar-lein yn http://www2.westsussex.gov.uk/ LearningandDevelopment/ End%20Of%20Life%20Care/ Finding_the_words_Workbook_web_1.pdf [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Dixon, J., King, D., Matosevic, T., Clark, M. a Knapp, M. (2015) Equity in the Provision of Palliative Care in the UK:Review of Evidence, Ysgol Economeg Llundain [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mariecurie.org.uk/ globalassets/ media/ documents/ policy/ campaigns/ equity-palliative-care-uk-report-full-lse.pdf/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Gold Standards Framework Centre (2015) Advanced Care Planning [ar-lein]. Ar gael yn www.goldstandardsframework.org.uk/ advance-care-planning/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Gofal Canser Marie Curie (2015) Palliative Care and End of Life Care [ar-lein]. Ar gael yn https://www.mariecurie.org.uk/ help/ terminal-illness/ diagnosed/ palliative-care-end-of-life-care#endoflifecare/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Cyngor Gofal Lliniarol Cenedlaethol (2014) Signs that Death is Near [ar-lein]. Ar gael yn http://dyingmatters.org/ page/ signs-death-near/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Tîm Gweithredu Canser Cenedlaethol y GIG (2010) Holistic Common Assessment of Supportive and Palliative Care Needs for Adults Requiring End of Life Care, Tîm Gweithredu Canser Cenedaethol y GIG. Ar gael ar-lein yn http://www.nhsiq.nhs.uk/ resource-search/ publications/ eolc-hca-guide.aspx (cyrchwyd 8 Ebrill 2016).
Sgiliau Iechyd a Sgiliau Gofal (2014) Common Core Principles and Competences for Social Care and Health Workers Working with Adults at the End of Life (2il argraffiad), Leeds a Bryste, Sgiliau Iechyd a Sgliau Gofal.
Sefydliad Gofal Cymdeithasol er Rhagoriaeth (SCIE) (nd) End of Life Care:What Matters to the Person who’s Dying [fideo ar-lein]. Ar gael yn http://www.scie.org.uk/ socialcaretv/ video-player.asp?v=holisticassessment (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).
Sefydliad Iechyd y Byd (2015) Cancer [ar-lein]. Ar gael yn http://www.who.int/ cancer/ palliative/ en/ (cyrchwyd 11 Mawrth 2016).