Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Sesiwn 4: Egluro fy nodau a chynllunio ar gyfer y dyfodol

Cyflwyniad

Ffigur 4.1

Yn Sesiynau 1-3 rydych wedi edrych ar ble rydych nawr a sut gwnaethoch gyrraedd yno. Yn y sesiwn hon byddwch yn ystyried ble rydych am fod yn y dyfodol.

Efallai eich bod yn gweithio neu'n astudio ar hyn o bryd. Os na, efallai mai dyma'r amser iawn i chi ystyried dychwelyd i'r gwaith neu ailafael yn eich astudiaethau a gafodd eu gohirio, neu hyd yn oed newid cyfeiriad yn gyfan gwbl. Gallai hyn gynnwys adeiladu ar y wybodaeth a'r sgiliau rydych wedi'u datblygu o ofalu a meddwl am astudiaethau a allai arwain at waith sy'n gysylltiedig â gofal. Neu gallech fod am ddechrau rhywbeth hollol newydd.

Bydd eich man cychwyn o ran astudio yn dibynnu ar sawl peth: eich amgylchiadau personol, cymwysterau addysgol blaenorol, faint o amser sydd wedi mynd heibio ers i chi fod mewn addysg neu hyfforddiant ffurfiol, a chyfleoedd i ddilyn y cyrsiau sydd o ddiddordeb i chi.

Bydd ymchwilio i'r cwrs, rôl neu yrfa y mae gennych ddiddordeb ynddi yn eich helpu gyda'ch cynlluniau, gan sicrhau eich bod yn gwneud penderfyniad call, ac nad ydych yn troedio ar y llwybr anghywir. Efallai nad ydych mewn sefyllfa i weithio ar eich nodau ar gyfer y dyfodol eto, ond gall ystyried y peth fod yn broses ddefnyddiol.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored