Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Sesiwn 1: Diffinio fy hun a'r ffordd rwy'n teimlo am fy sefyllfa bresennol

Beth yw myfyrdod?

Ffigur 1.1

Mae a wnelo myfyrdod â meddwl a deall - ystyried ac archwilio'n onest ein profiadau blaenorol. Meddwl am bethau rydych wedi'u gwneud a'u profi yn eich bywyd, a gweithio allan beth rydych wedi'i ddysgu er mwyn i chi ddeall yn well y person rydych chi nawr, eich rhinweddau, beth sydd o fewn eich gallu a beth yr hoffech ei wneud. Gall meddwl fel hyn fod o fudd i unrhyw un, ar unrhyw adeg o fywyd, pwy bynnag ydych a pha bynnag sefyllfa rydych ynddi.

Gall cwmpas eich myfyrdod amrywio. Er enghraifft, efallai y byddwch am fyfyrio ar yr hyn rydych wedi'i ddysgu o leoliad gwaith diweddar, cyfrifoldebau gofalu neu brofiad astudio, neu efallai eich bod am gael trosolwg o'ch bywyd yn gyffredinol.

Gall myfyrdod fod yn anghysurus, yn dibynnu ar brofiadau blaenorol, ond gall hefyd fod yn rhyddhaol wrth i ni feithrin gwell dealltwriaeth ohonom ni'n hunain a'n sefyllfa, ac wedyn gallwn symud ymlaen.

Os byddwch, ar unrhyw adeg, yn teimlo bod y cwrs wedi esgor ar emosiynau anodd yna gallwch ymweld â Carers.org [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)] i ddod o hyd i'ch gwasanaeth cymorth lleol agosaf neu siarad â rhywun ar-lein. Hefyd, ceir cysylltiadau defnyddiol yn yr adran Rhagor o wybodaeth o'r cwrs hwn.

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored