Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Crynodeb

Nod Sesiwn 1 oedd eich helpu i ddechrau meddwl amdanoch chi'ch hun ac fe'i cynlluniwyd i'ch helpu i ddeall sut rydych yn teimlo am eich sefyllfa bresennol.

Mae'n siŵr y gwnaethoch ddarganfod eich bod yn gwneud llawer o bethau gan ddefnyddio amrywiaeth o sgiliau a galluoedd - efallai eich bod wedi darganfod rhai ohonynt drwy ofalu ac efallai fod gennych rai eraill cyn dechrau gofalu. Efallai na wnaethoch sylweddoli pa mor fedrus ydych mewn gwirionedd, na pha rinweddau sydd gennych? Un o nodau myfyrio yw eich helpu i gydnabod eich sgiliau a'ch doniau eich hun.

Rydych bellach wedi cwblhau Sesiwn 1. Yn Sesiwn 2 byddwch yn ystyried sut mae'r sgiliau, y galluoedd a'r rhinweddau hyn wedi datblygu dros amser.

Sesiwn 2: Dysgu drwy edrych ar fy mywyd dros amser [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]  

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored