Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru
Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Dechreuwch y cwrs yma am ddim nawr. Crëwch gofrif a mewngofnodwch. Ar ôl o chi gwblhau cwrs byddwch yn derbyn datganiad cyfranogiad neu fathodyn digidol os oes un ar gael.

Cwrs am ddim

Beth amdana i? Cwrs datblygiad personol ar gyfer gofalwyr yng Nghymru

Crynodeb

Nod y sesiwn hon oedd eich annog i feddwl am eich bywyd a phopeth rydych wedi'i ddysgu o'ch profiad hyd yma. Drwy feddwl am eich gorffennol, rydych yn darganfod sut mae eich profiadau, boed yn dda neu'n ddrwg, wedi eich helpu i dyfu a faint rydych wedi'i ddysgu ohonynt. A fu'r gweithgareddau hyn yn ddefnyddiol? A wnaethoch ddysgu unrhyw beth newydd o hyn nad oeddech wedi sylwi arno o'r blaen?

Rydych bellach wedi cwblhau Sesiwn 2; byddwch yn ystyried y syniadau hyn ymhellach yn Sesiwn 3.

Os hoffech gael rhagor o ganllawiau ar unrhyw faterion a godwyd yn sgil y gweithgareddau hyn, efallai y bydd rhai cysylltiadau defnyddiol yn yr adran Rhagor o wybodaeth [Tip: daliwch Ctrl a chliciwch dolen i'w agor mewn tab newydd. (Cuddio tip)]   ar ddiwedd y cwrs neu ewch i Carers.org i ddod o hyd i'ch gwasanaeth cymorth lleol agosaf neu i siarad â rhywun ar-lein.

...

Sesiwn 3: Nodi fy sgiliau, rhinweddau a galluoedd

CYM-WAM_2

Ewch â'ch dysgu ymhellach

Gall gwneud y penderfyniad i astudio fod yn gam mawr, a dyna pam y byddwch eisiau Prifysgol y gellir ymddiried ynddi. Mae gan y Brifysgol Agored 50 mlynedd o brofiad yn cyflwyno dysgu hyblyg ac mae 170,000 o fyfyrwyr yn astudio gyda ni ar hyn o bryd. Cymerwch gip ar holl gyrsiau'r Brifysgol Agored.

Os ydych chi'n newydd i astudio ar lefel addysg uwch, darganfyddwch fwy am y mathau o gymwysterau rydyn ni'n eu cynnig, gan gynnwys ein cyrsiau lefel Mynediad a Thystysgrifau.

Ddim yn barod ar gyfer astudiaeth Prifysgol yna porwch dros 900 o gyrsiau am ddim ar OpenLearn a chofrestrwch i'n cylchlythyr i glywed am gyrsiau newydd am ddim, wrth iddynt gael eu rhyddhau.

Bob blwyddyn, mae miloedd o fyfyrwyr yn penderfynu astudio gyda'r Brifysgol Agored. Gyda dros 120 o gymwysterau, mae gennym y cwrs iawn i chi.

Gofynnwch am brosbectws Prifysgol Agored